Hoe de blockchain de vrije markt kan redden
Ronald Mulder
95

Dank je Ronald. Weer een intelligent stukje. Ik lees je graag.

Er valt meer over te zeggen, maar even kort spontaan het dominerende gevoel na eerste snelle lezing: De monopolies die ‘onder controle’ moeten blijven zijn in wezen niet veel anders dat die ene monopolie die hen meester wil blijven: de overheid. De opvatting dat wij daar democratisch veel invloed op hebben is inmiddels overtuigend gefalsificeerd helaas.
Lood om oud ijzer?

Like what you read? Give Harry van der Velde a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.