Apple Numbers Marifeti ile Fatura Keseceğim Derken Toplam Tutarı Yazı ile Yazdırma Taklası…

Microsoft Excel’e mahkum değilsiniz işte benden size dev kıyak. Apple Numbers ile fatura kesmeye uğraşırken toplam tutarı yani rakamları yazıyla yazdırmanın yolu.

Numbers’ın kod yazma kısıtlamalarına inat bir çözüm geliştirdim gibi…

İhtiyaç sahiplerine ulaşması dileklerimle.
İndirmek için: http://git.ac/GlZEX

Sayıları yazıya dönüştürme, rakamı yazıya çevirme, sayıyı yazıya çevirme, iWorks, Numbers, fatura yazdırmak, toplamı yazıyla yazdırma

Like what you read? Give Harun Yücesoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.