Amerika’ya Vize Olayı (VLOG)
Mustafa Gerdan
81

Selam,

Bu seri bizler için gerçekten faydalı, bu sebeplerine ellerine sağlık. Turist vizesi ile geldikten sonra bir başka vize türüne orada geçişler hakkında bilgi verebilir misin? Turist olarak geldiğimde F1'a dönüştürebilir miyim?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.