Bir Çeyreklik

Bir çeyreklik yaşadım
Bir bu kadar daha yaşarım
İnce gizin farkına vardım
Aşk ve sevda dedikleri apayrı.
Aşk dalgalı bir deniz
Kabarır yolcusuna aman vermez
Sevda uçsuz bucaksız bir okyanus
Enginliğine akıl sır ermez.
Aşk kırgın bir kadın
Acıtmadan gitmez bilmez
Sevda en acizinden aidiyet
Kaynar yüreğine bitmez bilmez.
Aşk bir çarpılma hali
Dımdızlak yıldırım hızında
Sevda rakı beyazına uzun hava
Salyangoz dudağında.
Aşk haçlı seferi tutarsız pek açıdan
Kör tutkular kan damlatır taraflardan
Sevda kumruların sevişmesi doyumsuzca
Sevebilmek yaşamayı bir diğeri uğruna.
Aşk içten pazarlıklı iltifatlar kerhanesi
Acemi çocuklar umduklarını bulamaz
Sevda kasığından öpmek onu
Bir diğerinin arzusunu arzulamak.
Aşk yakıp kül edecektir
Beyhude doğasına kızmak
Sevda nice gizler sezdirecektir
Belki de huzur asılı durur bir kadının hızmasında.
Aşk kavgası saflar kuşananı
Kimi mutlu etmiş, sitemkar şarkılarda anılır
Sevda geçmiş aşıkların derdi
Bağlanır türküsü yakılır, gevşetilmiş udu ağlatılır.
Bir çeyreklik yaşadım
Gençlik yangınlarım söner gibi.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.