Bir An

Arıyoruz izi belli değil
Zerrelerini yutuyoruz da yetmiyor
Masaların altı boş
Kitaplar yazıyor eksik
Bir umut güzel kokulu saçlara sokuluyoruz 
İçimize dolmuyor sebepsiz
Ortancalara soruyoruz yüz vermiyor
Serçeler de pek zamandır bize konuşmuyor.
Bulunur mu belli değil
Zaman akıyor
Bir an geliyor dört nala
Bir an ki eminim
Çiseleyen bir gece vakti meskeni
Zor bir karar verdirecek 
Ya gideceğiz
Ya da böyle öleceğiz
Kaçmak mümkün değil.
Like what you read? Give Hasan Selman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.