Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
4.8K114

Bir deist olarak yazının tamamını dikkatlice okudum ve maalesef hayal kırıklığına uğradım. Çünkü yazınızın tamamında tanrıya değil dinlere inanmamanızın sebeplerini açıklamışsınız. Her önermenizde tanrıyı dindar birinin gözünden sorgulamışsınız. Şunu unutmayınız ki tanrı(lar) dinlerden değil din(ler) tanrılardan türemiştir. Önce tanrı daha sonra onun hikayesini anlatan dinler üremiştir. Hiç bir dinde olmayan ya da her dinden bir tutam alarak kendine özgü bir tanrı tarifi oluşturabilir her insan.

Belki bir ihtimal “Tanrının varlığına dair kanıt yok” fikri, deist argümanlarla ateist başlık açmanıza sebep vermiştir diye düşünerek, yine alıntı yaptığınız Carl Sagan’ın meşhur “kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir” alıntısını hatırlatırım. Dinlerin tarif ettiği tanrı çizgisinin tamamen dışına çıktığınızda hiç de bir şeyler yaratmaya ihtiyacı olmayan, kendine tapınmaya, sizi ödüllendirme ya da cezalandırma derdinde olmayan, sadece kendi kendini sürekli tekrarlayacak tekrarladıkça öğrenecek öğrendikçe daha iyisini yapacak ve böylece kendisini besleyebilecek, tekten çoğa ve sonra tekrar çoktan teke uzanan sonsuz bir evrimin başlangıcına ulaşabilirsiniz.

Like what you read? Give Hasan Yeksan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.