Tahan

Kau bilang kau suka kopi

Ketika ku taruh gulanya 7 sendok

Kau berkata

“Kau mau buat aku diabetes?”

.

Kau bilang kau suka kopi

Ketika ku taruh kopinya 7 sendok

Kau berkata

“Kau sudah gila ya?”

.

Begitulah engkau

Sebenarnya kau akan puas

Apabila takarannya pas

Lalu, mengapa masih mencari lebih?