Web Tasarım

2007 yılında girdiğim web tasarım sektöründe gelişen internet ortamına uyarak kaliteli ve kullanıcı odaklı tasarımlar yapmaktayım. Eğer bir site yaptırıyorsanız o siteye ziyaretçi çekmeniz lazım ki hitap edeceğiniz kitle geniş olsun. Eğer ki web siteniz anahtar kelimelerinizin arama motorlarında ilk sayfada çıkmıyorsa o siteden gelir beklemeniz olanaksız olur. Yapmış olduğumuz siteler ilk sayfada bir çoğu da ilk sırada yer almaktadır. Özellikle Google algoritmalarını yakında takip ederek web sitelerimizin güncellemerini sık sık yapmaktayız. Dolayısıyla web sitelerimiz ziyaretöi kaybetmemektedir. www.haswebtasarim.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.