ลองเข้าไปสร้าง Github Profile Summary ง่ายๆกัน

ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทบล้อก คงเป็นเพราะเพิ่งย้ายที่ทำงานใหม่อีกแล้ว วันนี้คิดถึงการ coding เลยแวะเข้ามาดู Github ตัวเองสักหน่อย ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆมากนักในปีที่ผ่านมา หวังว่าปี 2018 จะมีเวลาว่างมากขึ้น

วันนี้ไปเจอ project นึงที่ช่วยทำให้เราเห็นภาพรวม github profile เราง่ายๆ

วิธีการไม่ยากเลยคือเข้าไปกด star ที่ repo ด้านบน

จากนั้นก็เข้าไปที่ https://github-profile-summary.com/ แล้วใส่ชื่อ github account เราไปได้เลย

github profile summary hatoriz

จากนั้นเราก็ได้รูปที่สะท้อนถึงกิจกรรมหรือรายละเอียดของ github เรา ดังเช่นรูปด้านล่าง (555 ดูแล้วคงต้องทำอะไรกับ github บ้างนะ) ลองไปเล่นกันดูครับ

github profile summary hatoriz

Originally published at HATORIZ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.