อยากก้าวข้ามอุปสรรค ให้คิดบวก

ก่อนหน้านี้เคยสงสัยเหมือนกันว่า การคิดบวกจะให้ผลดีกับตัวเรา ใครอยากมีชีวิตมีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคอะไรก็ตามให้พยายามคิดบวกเข้าไว้ ส่วนตัวเข้าใจว่าเป็นการสร้างความเช่ือ ทำให้ใจเรามีพลัง แต่วันนี้หลังจากไปเข้าคอร์สเรียน NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming ถึงเข้าใจมากขึ้นว่า ไม่ใช่แค่เรื่องของใจหรือความเชื่อ แต่มีระบบสมองเกี่ยวข้องด้วย หรือจะว่าไปคือเป็นเรื่องของสมองและความคิดล้วนๆ

ตัว NLP ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ได้ลึกเพราะวันนี้ไปเรียนมาสดๆร้อนๆ ก็เพิ่งจะเห็นภาพชัดๆครั้งแรก ซึ่งเข้าใจง่ายๆว่า เป็นการตั้งค่า จัดระเบียบโครงข่ายสมอง จุดเริ่มต้นคือสมองคนเรามี Cell และเครือข่ายในการส่งข้อมูลนับไม่ถ้วน เครือข่ายเหล่านี้สร้างเพื่อส่งข้อมูลไปมาเพื่อตอบสนองการดำรงชีวิตของเรานี่แหล่ะ จุดที่น่าสนใจจากที่ได้มาคือ ถ้าเราคิดแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เสียใจ เศร้า ผิดหวัง เป็นไปไม่ได้หรอก ทำนองนี้ สมองจะสร้างเครือข่ายประจุลบขึ้นมา ถ้าเราคิดลบ มองโลกแย่ๆ นานวันเข้า เครือข่ายจะแข็งแรงขึ้นทุกวันๆ ทีนี้พอเจออะไรที่ต้องคิดด้วยสมอง ผลมักจะออกมาแนวลบ

ยกตัวอย่างถ้าเราลองสังเกตุคนรู้จัก เพื่อนๆเรา เวลาเราชวนทำอะไรแปลกใหม่หรือยากๆ มันจะมีผลลัพธ์อยู่สองรูปแบบหลักๆ คือ เพื่อนคนแรกอาจจะตอบ ไม่น่าจะได้นะ ไม่เคยทำได้เลย อย่าลองเลยหรืออย่าทำเลยหรือเป็นไปไม่ได้ กับอีกคนที่จะตอบว่า มาลองทำกัน น่าจะมีวิธีที่ทำได้ อันนี้เกิดจากผลลัพธ์ที่สมองประมวลผลมาให้เราทั้งนั้น ดังนั้นผลลัพธ์จากเหตุการณ์จึงแตกต่างกัน

สรุปข้อคิดสั้นๆที่ได้จากคอร์สนี้คือ

  • หมั่นรับพลังบวกเข้ามาในสมอง อันนี้เราเป็นคนเลือกเองได้ว่าจะรับอะไรหรือไม่รับอะไรเข้ามา
  • พยายามคิดบวกให้มากเข้าไว้ เพื่อสร้างโครงข่ายสมองด้านบวก
  • สร้างแนวคิด ความเชื่อด้านบวก ส่วนตัวอาจจะอ่าน Quote ดีๆที่ให้พลังแง่บวกกับเรา
  • กินอาหารดี ออกกำลังกาย แบ่งเวลาชีวิตให้ดีๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ

ถ้าเราทำตามที่ว่ามาเบื้องต้นนี้ได้ ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นซึ่งเราอาจจะแปลกใจก็ได้ว่าแค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว


Originally published at HATORIZ.

Like what you read? Give Hatoriz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.