3 คำถามง่ายๆ สำหรับแต่ละวันทำงาน

หยิบหนังสือเก่ามาอ่าน เป็นหนังสือแปลของ Peter Drucker เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารตนเองในการทำงาน เนื้อหาหนังสือมีหลายมุม แต่มีหลายส่วนจะ วนเวียนไปมาเกี่ยวกับคำถามที่ให้ผู้อ่านคอยคิดตาม เพื่อตัดสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดประสิทธิผลขึ้น เพราะปัจจุบันเอง งานหรือการตัดสินใจแต่ละวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เวลาไม่ได้เพิ่มตาม อีกทั้งทักษะใหม่ๆที่ต้องการนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

คร่าวๆโดยรวมจะมีอยู่ 3 คำถามที่หมั่นให้คอยถามตัวเองอยู่เสมอ

  1. เรามีส่วนร่วมอะไรบ้างในการสร้างผมงาน
  2. คุ้มค่าไหมที่เราจะทำงานนี้เอง
  3. ทำงานนี้สำเร็จแล้วเกิดผลลัพธ์อะไร

ในหนังสือเองอธิบายว่า คำถามเหล่านี้จะช่วยให้เรามองภาพรวมของทีมหรือองค์กรแล้วย้อนกลับมาที่เราว่า เรามีจุดแข็ง ส่งเสริมภาพรวมการทำงานยังไง อีกทั้งมองจุดอ่อนที่เรามี ซึ่งโยงไปถึงการตัดสินใจมอบหมายงานให้คนอื่น หรือหาคนช่วยจัดการงานนั้นๆ แล้วสุดท้ายตอบคำถามว่าจะทำไปทำไม

ลองถามคำถามเหล่านี้แล้วลองบันทึกไว้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์กันดู เราอาจจะเห็นผลที่แตกต่างจากที่เราเองไม่เคยตั้งคำถามแบบนี้ก็เป็นได้