Thay Duc Vau

Thầy luôn đúng. Kể cả những lúc có sai lè ra đấy, Thầy vẫn cứ đúng. Mình không biết Thầy quý mình đến bao nhiêu. Mà sao lại thế nhỉ. Chắc là vì khi người ta mến một người quá, họ sẽ thắc mắc về vị trí của họ trong lòng ngưòi kia hoho. Nếu trên thang 10 thì chắc mình ở 3 hehe ^^. Nhưng Thầy trong mình, thì lại là 11. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình gặp một người như Thầy- một người mà từ “đặc biệt” sẽ không đủ tiêu chuẩn để nói về Thầy. Một người Pa, và cũng là một người Mẹ. Một người Thầy, và cũng là một người bạn. Một người mà lần đầu tiên nắm tay mình mình đã nghĩ “sao thầy dê thế” nhưng mãi về sau chính bản thân lại thèm được thầy cầm tay để truyền thêm sức mạnh trong những ngày bão tố. Một người đã nói “Thương Hà Trang quá” khi thấy mình phải chịu nhiều áp lực. Một người nói ít nhưng lại biết tất cả về mình. Một người. Một người…

Cuộc đời mình không quá khao khát được mọi người biết/nhớ đến. Nhưng lại vô cùng lo sợ, sợ một ngày bị Thầy lãng quên. Không cần là người đặc biệt nhất, là người được yêu quý nhất, mà chỉ cần là người cuối cùng không bị bỏ rơi. Cảm ơn Thầy. Em biết ơn Thầy vô cùng. Vì những giờ học, còn hơn cả Toán, là những câu chuyện về cuộc sống của Thầy, về quá khứ, hiện tại và cả những dự định về tương lai. Vì ngọn đèn mà thầy luôn mang trong mỗi câu nói, để em không còn thấy suy sụp và lạc lối. Vì sự trân trọng Thầy dành cho em, em thấu được nó và đã từng coi nó như nguồn sống duy nhất của mình. Và trên hết, vì Thầy là Thầy, chứ không phải ai khác. Thầy gắn kết bọn em, em và Khánh. Không có Thầy, em đã không cho mình can đảm để tiếp tục làm bạn, và có thể em đã đánhmất đi một tri kỉ của đời mình. Có thể Thầy không biết, nhưng Thầy lại như thế với bọn em đó ^^ tuyệt vời ông mặt trời thầy ạ ^^

“Đúng hay không đúng” ☺

“Tôi phải gọi điện ngay cho mẹ bạn Cao Minh Hiếu để hỏi tại sao chị lại đẻ ra một con trâu” hoho

“Trâu Hà Trang” ☺)

“bạn Hà Trang”/ “con Hà Trang kia”

“Em và Khánh là hai đứa mà thầy hiểu”

“Tao yêu mày”

“Cố gắng lên nhé”

“thầy tiếc cho m” ☹

“Thật là vĩ đại” ☺))

“Bắt đầu”

“Tôi xin phép các bạn” ☺))

“Chúc các bạn tuần mới vui vẻ, ai chưa có người yêu thì sẽ có người yêu còn ai có người yêu rồi thì chia tay người yêu và tìm được tình yêu mới” ☺) rách ruột

“Mày là Tú à” ☺)))))

Vân vân và vân vân…

Ôi Thầy ơi…!

Like what you read? Give Ch Ng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.