En kort (personlig) innføring i smarthus

Marius Hauken
Dec 26, 2017 · 7 min read

Holder du på å pusse opp huset? Eller kanskje du skal i gang med et nybygg? Uansett er nok smarthus én av de tusen avgjørelsene og tingene du må sette deg inn i. Her er mine erfaringer og tips om smarthus etter at vi har fullrestaurert et 40 år gammelt hus.

Image for post
Image for post

Smarthus trenger ikke være så dyrt

Etter å ha lest meg litt opp fant jeg ut at smarthus ikke trengte å være så dyrt og omfattende som jeg først fryktet. Når du først kjøper ny termostat og lysbrytere, hvorfor ikke bare kjøpe smarte versjoner av disse? Smarte produkter som snakker med hverandre har de siste årene blitt veldig konkurransedyktige i pris, så forskjellen er ikke så stor lengre.

Z-wave

Image for post
Image for post

Én av hovedgrunnene til at smarthusløsninger har blitt billigere er den trådløse fellesstandarden z-wave. Denne gjør at enhetene snakker sammen med hverandre og sender signaler via hverandre om noen av enhetene er lengre vekke. Denne gjør også at du ikke er bundet til én løsning for å styre smarthuset ditt. Du kan fint bytte mellom Futurehome, Samsung Smartthings, Homeseer eller andre smarthusløsninger. En annen oppside med z-wave er at termostater, lysbrytere o.l. funker helt fint som «dumme» enheter før du kobler de til en smarthub (det som styrer smarthuset ditt).

Hvilke smarte dingser?

«Ok. Disse z-wave-dingsene virker ikke så dum. Men hvilke dingser skal jeg kjøpe for å få et smarthus?»

Varme

Image for post
Image for post

Termostater er kanskje det som er mest praktisk og økonomisk lønnsomt å gjøre smarte. Da kan du få funksjonalitet som nattsenking av temperatur, at varmen er av når du er på ferie og er tilbake når du kommer tilbake fra ferie. I Norge regnes termostatene til Multireg for bransjestandarden etter hva jeg har skjønt. Vi har én av disse på hvert rom og er godt fornøyd.

Lys

Image for post
Image for post

Den andre tingen som er lurt å ordne når du holder på med husplanlegging er smarte dimmere som kontrollerer lyset. Dette er en liten dings elektrikeren din installerer bak lysbryteren din på veggen som styrer om lyset er av eller på, lysstyrke og sender oppdateringer til smarthub din. Her finnes det mange forskjellige typer. Vi har Fibaro dimmer 2 i hele huset vårt og det virker å funke godt. Alle lysbryterne må da være såkalte impulsbrytere. Det betyr at når du klikker på bryteren så er det en fjær slik at den vippes tilbake igjen i samme posisjon som den var i. Ønsker du mer eller mindre lys holder du den enkelt og greit inne.

Dørlås

Image for post
Image for post

Etter noen måneder skaffet vi oss en smart dørlås i huset i tillegg. Vi endte opp med ID-lock som visst er den som passer best for det norske været. Det beste med en smarthuslås er at du ikke lengre trenger å ha med deg nøkler. I stedet for nøkler taster du inn en kode eller bruker en NFC-brikke for å låse opp. I praksis har jeg aldri brukt brikken fordi det er så mye raskere og enklere å bare taste inn koden for å komme seg inn. Du kan også legge til flere koder om du ønsker å gi en egen kode til f.eks. håndtverkere.

Smarthustilkoblingen her er veldig grei da jeg får varsler på mobilen om døren åpnes om huset ikke er i borte-modus. Du er også sikker på at huset er låst når du setter huset i borte- eller nattmodus. Jeg har også fjernstyrt åpningen av huset fra mobilen min når det kom en tømrer på besøk og jeg ikke var hjemme enda. (Merk at du må kjøpe z-wave sender i tillegg for å få koblet ID-lock til smarthussentral)

«Hva om batteriet på låsen er tomt? Kommer dere ikke inn i huset da?» Batteriene er på innsiden av døren. Så om jeg er inne er det bare å skifte batteriene. Om jeg er utenfor så kan jeg dytte et brannvarsler-batteri mot døren så vil døren kunne åpne seg.

Sensorer

Sensorer er noe av det som kan gjøre smarthuset vesentlig smartere. De kan blant annet skru av og på lys ettersom det er bevegelse i rommet. Jeg har 3 aeotech multisensorer. Disse brukes stort sett til å skru på lyset henholdsvis i stuen, gangen og på badet. Det beste med sensorene er at de kan ha forskjellige funksjoner alt etter hvilken modus huset er i. Om huset er i hjemme-modus skrur sensorene på lyset. Om huset er i borte- eller feriemodus får jeg en melding på telefonen min. Om huset er i nattmodus trigges det noen rolige nattlys slik at nattesynet ikke skal bli ødelagt. Disse er også veldig greie å ettermontere. Så langt må jeg si at det greieste stedet å ha sensorene er i ganger som bare brukes i blant, så slipper du å tenke på å skru av og på lys.

Brannvarslere

Du kan også få brannvarslere knyttet sammen med systemet ditt. Disse er ikke vesentlig smartere enn andre brannvarslere annet enn at de snakker med resten av systemet slik at de kan skru på lys og åpne døren om brannalarmen går, eller gi deg en pushvarsling på mobilen om du ikke er hjemme. Vær obs på at fibaro sine brannvarslere som er små og enkle ikke har innebygget sirene, slik at du må skaffe dette i tillegg.

Smarthub

Kanskje det viktigste du trenger for å få et smarthus er en smarthub. Det er en liten boks du har i huset ditt som er tilkoblet internett og som snakker med alle z-wave dingsene rundt om i huset. De har alle en tilhørende app som gjør at du kan styre huset fra hvor som helst. Her er en liten gjennomgang av de smarthusløsningene jeg synes virket mest aktuelle.

Futurehome

Dette er løsningen jeg endte på selv. Futurehome er en liten norsk startup som kontinuerlig dytter ut nye oppdateringer og funksjonalitet til smarthusløsningen sin. De har tidenes beste kundeservice (jeg har selv fått svar på under 10min en lørdags kveld), og har spennende planer fremover. Brukergrensesnittet deres er oversiktelig og enkelt, men for å være ærlig bruker jeg for det meste snarveiene de har på lås-skjermen på telefonen min.

Oppsettet av Futurehome var en veldig positiv opplevelse. Vi hadde kanskje bodd i huset vårt i 2 måneder før jeg kjøpte Futurehome og skulle gjøre huset smart. Jeg antok at det kom til å ta hele kvelden å koble alle enhetene til smarthubben, men etter 10 minutter var jeg ferdig med å koble til 9 termostater og 15 dimmere.

Futurehome har også et API du kan få tilgang til om du ønsker å gjøre andre spennende ting i tillegg til støtte for IFTTT.

Smartthings

Dette er Samsung sin smarthusløsning. Den virker ganske bra, enkel og oversiktelig. Funksjonaliteten virker relativt likt Futurehome og er nok det jeg ville gått for om Futurehome ikke eksisterte.

Homeseer

Dette er nok den mest avanserte av smarthusløsningene. Her kan du gjøre absolutt alt du vil og lage de rareste regler. Det er nok denne som også støtter flest forskjellige enheter. Jeg skal innrømme at jeg slo fra meg denne løsningen kun pga. estetiske hensyn da mobilappen til Homeseer ser ut som den ble laget på 90-tallet av en ingeniør. De har visstnok et eget program hvor jeg kunne ha designet det som jeg ville, men det er rett og slett ikke det jeg vil bruke tiden min på. Pluss at det programmet bare var på Windows.

Moduser, regler og snarveier

Når du først får deg smarthus tenker du gjerne det er viktig å kunne lage mange avanserte funksjoner som at dette skal skje om dette er oppfyllt. Etter å ha hatt det en stund synes jeg egentlig det er mer enn nok funksjonaliteter ved å sette et par hoved-innstillinger for hjemme, borte, natt og feriemodus og så ha et par snarveier som skrur av og på lys etter det jeg trenger. Dette dekker Futurehome ganske bra, og jeg synes de har funnet en sweet-spot når det gjelder balansen mellom brukervennlighet og avanserte funksjoner.

IFTTT

Om du ønsker flere avanserte funksjoner støtter Futurehome IfThisThanThat. Det vil si at du kan koble futurehome opp mot mange andre nettløsninger og få mer avansert funksjonalitet. Jeg benytter dette blant annet til å automatisk sette huset i hjemme-modus når jeg nærmer meg lokasjonen til huset med mobilen min. En annen funksjon jeg har benyttet meg av er å skru på et overvåkningskamera når huset er i borte- eller feriemodus.

Alexa

IFTTT har også gjort at jeg kan koble huset opp mot Amazon Echo Dot og få Alexa til å skru av og på lys eller lignende. Det er unektelig litt gøy, men egentlig mest praktisk. Etter at vi fikk Alexa i hus har jeg nesten ikke benyttet meg av snarveiene i Futurehome-appen, men stort sett benyttet meg av stemmekommandoer til henne. Samsung Smarthhings har visst enda tettere integrasjon til Alexa.

Enova

Om du kjøper styring for tre eller flere varmesoner kan du i tillegg få støtte av Enova. De dekker 20% av totalkostnaden (opptil maks 4000,-) på smarthusutstyr. For min del virket det enkelt. Jeg lastet opp kvitteringene og fylte ut skjemaet deres. Noen uker etter fikk jeg pengene på konto.

Mine enheter

Jeg har handlet omtrent alt hos Intin, en smarthusforhandler i Førde som har bra utvalg, gode priser og rask service. Derfor er alle lenker til deres nettside. Produktene finnes også mange andre steder.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store