Kişisel Bir Sorun

“İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.” Franz Kafka”

Tam da Kafka’nın dediği gibi bir yumruk yemişçesine sersemletiyor, Oe’nin kitabı, insanı. Japon yazara 1994 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran “Kişisel Bir Sorun” kitabı. Karamanımızın daha doğu bir ifadeyle anti — kahramanımız Bird, Büyükşehir ortamındaki yalnızlaşma ve yabancılaşma sancısından kaçışı Afrika gezisinde arayan bir dershane öğretmenidir. Kitabın son sayfalarına kadar, ben merkeziyetçi, korkak, sorumluluklarından kaçan ve içinde bulunduğu durumundan dolayı utanç içerisindeki, birkaç gününe şahit oluyoruz.

Okurken not tutmak.

İlk bölümde Afrika hayallerine tanık olduğumuz Bird’ün bu hayallerine engel teşkil eden şeyi ilk ağızdan öğreniyoruz “Zaten evlendiğim anda kafesin içine girmiştim, ama kafesin henüz açık olan kapısını doğacak olan çocuk sımsıkı kapatacak.” (syf 15.)

Okuma sürecinde kahramanımız için, okur olarak hep bir çıkış yolu aramakta oldum. Çocuğu yatırdığı Üniversite hastanesine her gittiğinde, vermiş olduğu karardan vazgeçer umuduyla, şöyle yap! Bird, çıkışta ise yapma bunu dediğim anlar oldu. Tâ ki Himiko’nun kürtaj doktoru — yasa dışı — ile işbirliği yaparak çocuğa doğal yollarla öldüğü izlenimi vermek için, çocuğu bıraktığı bölüme kadar, Bird’le hasbel kader bir bağ kurmaktayız.

Kitabın sayfaları ilerledikçe okuma sürecim, aynı güzergâhta iki farklı konumlama hikâyesi üzerinde sürüklendim. Birincisi, kitabı okuyan herkesin, kendisine sormuş olduğu o meşhur soru ‘Ben Bird’ün yerinde olsam ne yapardım? Doktorların deyişiyle bitkiden farksız bir bebeğe sahip olma sorumluğunu, kaldırabilir miyim?’ Aslında çoğumuz böyle bir yüzleşmeye gelemeyiz bile. Hiç kuşkusuz Bird’de böyle bir yüzleşmeden, elinden geldiğince kaçmaya hatta ellerini kirletmeden, çocuğunu ortadan kalkmasını istemekte. Hangimiz içimizdeki sesi tam anlamıyla duyabiliyoruz!

İkincisi ise Bird’ün almış olduğu karar, bebekten yani ‘canavardan’ kurtulma kararı üzerine, soru işaretleriyle dolu bir süreç. Romanda Bird’ün aldığı bu karar bence kendisine ait değil, aslında çocuğuyla daha hiç karşılaşmadan doktorlar tarafından alınmış olan bir karar. Zaten doktorların gayri ciddiyetsiz bir ruh haliyle bebeğin durumunu açıkladığı anın sonrasında Bird’ün düşünceleri, “Ne yapabilirdi ki? Başhekim sinsi bir satranç oyuncusu gibi, Bird’ü açmaza almış, sonra da kalmış ne yapmak istediğini soruyordu. Ne yapsam? Diz üstü çöküp ağlasam mı acaba?” syf 36 En insanî duyguların bile, çevremizdeki bir takım insanlar tarafından, nasıl değiştirebileceğimizi görüyoruz. Doktorların bu açıklaması, kitabın sonlarına kadar, karakterimizin düşüncelerinin alt metnini oluşturmaya yetmiştir. Biraz çevresinden soyutlandığı o anlarda duyduğumuz o sesler bize ‘bebeğin bir canavar, yaşasa bile bir bitkiden farksız oluşu’ gibi, çarpık düşünceleri güçlendirerek Bird’ün çocuğuyla arasındaki mesafeyi açtığına şahit olmaktayız.

Ayrıca, bebeğin beyin anomalisiyle doğması Bird gibi kendini çevresiyle kıyaslayan, bunu bir varlık ispatı haline getiren birisi için, çocuğun normal olmayışı çok büyük sorundur, şehir meydanındaki oyuncaklarda gücünü ölçmesi yetmezmiş gibi, bir grup sokak serseriyle boy ölçme denemesi ve sonunda darp edilmesi şaşırtmaz bizi.

Bird’ün kafasında bir yumruyla dünyaya gelen bebekten bu kadar uzaklaşmasının bir başka sebebi ise romanın hiçbir yerinde onun ailesine ait bir iz yok. Varoluşuna geçmişine dair izler, hep bir arayış, mücadele hikâyesidir. Bu hikâyede beyin fıtıklı, bitkiden farksız bir bebek, Afrika gezisi hayalinin bitmesi ve hâlâ açık duran kafesin kapısının gerçek manada, açılmamak üzere kapanması demekti.

Kendi yaşamını şekillendirmeye çalışırken, hiçbir zaman, bu yaşama eşini ve çocuğunu dahil etmemiştir. Eşini doğum sonrasında büyük baskılar içerisinde ziyaret etiği zaman eşinin ona hiddetlenmesinde görmekteyiz. “Sen sık sık, Afrika yolculuğuna çıktığın rüyalar görerek, Svahili diliyle bağırarak bir şeyler sayıklıyorsun. Bunu sana hiç söylemedim, ama sen, kendi karın ve çocuğunla ayakları yere basan bir yaşamı aslında istemiyor gibisin Bird.”

Kişisel Bir Sorun, Kitabı hakkında son birkaç şey söylersek eğer, Hepimiz kaçıyoruz ve bu kaçışlarımız da öylesine “benlik” sevdasına kapılıyoruz ki gözümüz hiçbir şey görmez oluyor. Çoğu zaman ait olduğumuz toplumun kanaatlerinden kaçarken bile, o dairenin içerisindeki kurallar eşliğinde eğriliyoruz. Bird’e almış olduğu kararla geleneksel olanı seçmekte. Kişisel bir felaketmiş gibi algıladığı durumun ne kadar basit bir kararla aşılabileceğini bize göstermiş ve Bird/kuş lakabında kurtulmuştur.

Kenzaburo Oe’nin otobiyografik unsurlar içeren, az lafla çok şey anlatan romanı, kişiliğimiz, içinde bulunduğumuz ve her an kaçma eğilimi gösterdiğimiz dünyaya, özelden evrensele bir sorgulama yapmamıza bir anlamda vesile olmakta.

iyi okumalar…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.