merhabalar iyi akşamlar salı günü bir firmanın davetiyle kıbrısa yerleşicem nasıl şu anda durum…
Ahmet Yıkar
11

Merhabalar, biraz geç gördüm kusura bakmayın, sıcaktan yanıyoruz, artık kendiniz de görmüşsünüzdür :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.