Daha ilk satırlarında insan üzüntüden ne yapacağını şaşırıyor..

“1876 Türkiyesi 11.827.170 km2 üzerinde 64.343.000 nüfusu barındırıyordu…

1300'de Osman Bey büyük uç beyi olmuş, oğlu Sultan Orhan 1326'da Bursa’yı fethederek gerçek bir kral haline gelmiş, onun oğlu Birinci Sultan Murad Han 1361'de Edirne’yi alarak imparatorluk tahtına hak kazanmıştı.. Onun oğlu Yıldırım Beyazıt Han 1396'da bütün Avrupa’nın birleşik ordusunu Niğbolu’da mahvederek Timuroğulları’nın Türkistan Hakanlığından sonra dünyanın ikinci büyük devletini meydana getirmişti. Onun torunu İkinci Murad 1447'de Timuroğlu Sultan Şahruh’un ölümüyle dünyanın en kuvvetli devletinin sahibi olmuştu. Onun oğlu İkinci Mehmed Han 1453'de İstanbul’u fethederek çağ değiştirmiş ve bir cihan devletinin temellerini atmıştı. Onun torunu Yavuz Sultan Selim Han 1517'de “cihan devleti”ni gerçekleştirmişti.

1683 Viyana bozgununa kadar cihan devleti devam etmiş sonra gerilemeye başlamıştı. Ancak 1771'e kadar Türkiye hala dünyanın 1. devleti idi. Bu tarihten sonra İngiltere, Fransa ve Rusya çok güç kazanmışlar, Osmanlı Devleti’ni ehemmiyet bakımından 4. sıraya düşürmüşlerdi. 1871'e kadar Türkiye bu 4. sırayı muhafaza etmiş, bu tarihte bütün Alman devletlerinin birleşerek Almanya İmparatorluğunu yeniden kurmaları üzerine 5. sıraya düşmüştü…

1876 Türkiyesi; işte İngiltere, Almanya, Rusya ve Fransa’dan sonra dünyanın 5. mühim devleti idi. Onu ehemmiyet sırasıyla Avusturya-Macaristan, Çin, Birleşik Amerika, İtalya ve İspanya takip ediyordu.. Bu 10 devlet dışındakiler büyük devlet sayılmıyordu. Esasen 1875 dünyasında müstakil devlet sayısı 58'den ibaretti.

Türkiye İmparatorluğu 1875'te Almanya, Fransa ve Rusya’dan sonra dünyanın 4. ordusuna;
İngiltere ve Fransa’dan sonra dünyanın 3. donanmasına sahipti.

Nüfus bakımından 58 devlet içinde Çin, İngiltere ve Rusya’dan sonra 4.
Toprak bakımından İngiltere ve Rusya’dan sonra 3. geliyordu…

1876'da dünya nüfusu 1.326.427.000'den ibaretti. Bu nüfusun 1 milyar 108 milyonunu 10 büyük devlet aralarında paylaşıyorlar, diğer 48 devlete ancak 189 milyon toplam nüfus düşüyordu. Dünyada sadece 8 şehrin nüfusu 1 milyonu aşıyordu. Osmanlı Devleti’nin taht şehri İstanbul bunlar arasında 5. idi…

1875 Türkiyesi, demiryollarının uzunluğu bakımından dünya devletleri arasında 9. ve telgraf hatlarının uzunluğu bakımından ise 5. idi. Bu sırada ne Çin’de, ne Japonya’da tek kilometre ne demiryolu, ne telgraf hattı bulunuyordu…

Demek Osmanlı Devleti, modernleşiyor, çağdaşlaşıyordu..

…”

Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Öztuna, Ötüken