Laat je Top Talenten niet gaan!

Hoe je de Top Talenten van je bedrijf bij je kan houden is al sinds jaren een hot topic. Een dalende werkloosheid, een groeiend aantal vacatures en bovenal de pensionering van 300.000 babyboomers zullen de komende maanden en jaren een bruusk onevenwicht op de arbeidsmarkt veroorzaken. Dit maakt het er niet makkelijker op om je Top Talenten bij je te houden. Reken er dus maar op dat de term ‘War For Talent’ meer dan ooit aanwezig zal zijn.

Maar naast de Top Talenten zijn er ook nog je Top Performers in je bedrijf! Beide profielen liggen dicht bij elkaar, maar er is een verschil. En beide hebben je aandacht nodig, maar iedere op een andere manier.

Top Talenten en Top Performers?

We verwijzen hier met de term Top Talent (of High Potential) naar degenen die het potentieel in zich hebben om een uitstekend leider te worden. Ze hebben niet noodzakelijk de kennis of de ervaring van een Top Performer. En ze hebben misschien nog niet de juist competenties om het leiderschap op zich te nemen, maar ze bezitten de eigenschap om zich snel aan te passen aan veranderingen en te groeien in een hogere functie.

Top Performers zijn zij die uitblinken in hun huidige functie. De kans is echter groot dat ze niet voldoende potentieel hebben voor een hogere of andere functie in het bedrijf. Het kan zijn dat ze een aantal essentiële eigenschappen missen die we zoeken in de zogenaamde ‘high potentials’. Bepaalde negatieve eigenschappen beletten hen misschien zelfs in bepaalde opzichten. Maar vergeet niet: ze blinken ergens in uit!

Dus beide zijn van groot belang voor je bedrijf. Om verschillende redenen, en op andere manieren.

Bedrijfscultuur en Doelstelling

Het mag evident heten dat een goede bedrijfscultuur en heldere visie essentieel zijn.

Een positieve bedrijfscultuur herkent en beloont prestaties en laat degenen die ondermaats presteren niet aan hun lot over. Het geeft richtlijnen zodat de werknemers de juiste doelstellingen nastreven.

Eén van de gedeelde eigenschappen van Top Talenten en Top Performers is dat ze een positief effect op anderen willen hebben. Binnen jouw bedrijf wil dat zeggen; een positief effect op klanten, communities en elkaar. Dus waak erover dat je doelstellingen meer omvatten dan enkel de omzetcijfers van het volgende kwartaal. Cultiveer een omgeving waarin je hen helpt een positieve impact te hebben op anderen.

Roberta Matuson schreef in 2015 Forbes magazine een artikel getiteld ‘Why You Should Not Hire Top Talent’. Ze beschreef er het verhaal van 3 Top Performers die aangenomen waren voor hun talent, maar die het bedrijf niet bij zich kon houden. Ze vonden geen meerwaarde in de bedrijfscultuur, en hun inspanningen werden niet voldoende gewaardeerd. Haar punt is: als jouw bedrijfscultuur de top talenten niet ondersteund en/of waardeert, dan ben je ze niet waard.

Het potentieel ontplooien

Voor je start met opleiden en ontplooien is het natuurlijk goed om erachter te komen wie de ‘Top Talenten’ in je bedrijf zijn.

Onderzoek toont aan dat er 5 kwaliteiten nodig zijn om iemand als ‘Top Talent’ te beschouwen:

 1. Motivatie
  De vastberadenheid om ambitieuze en onzelfzuchtige doelen te bereiken. De meeste Top Talentenen zijn zeer bescheiden en streven ernaar om steeds beter te worden in alles wat ze doen. Dit zijn stabiele en en onbewuste kwaliteiten die bij hen nooit zullen veranderen.
 2. Nieuwsgierig
  Steeds op zoek zijn naar nieuwe ervaringen, kennis en waardevolle feedback op eigen prestaties. Altijd klaar om bij te leren. Nooit bang voor verandering.
 3. Inzicht
  Het vermogen om informatie te verzamelen en deze zo te verwerken dat ze tot nieuwe mogelijkheden leiden.
 4. Engagement
  Het talent om emotie en logica gecombineerd in te zetten om een visie overtuigend en doortastend mee te delen. Ditzelfde talent helpt hen ook om hechte en langdurige connecties te maken met anderen.
 5. Vastberadenheid
  De wil om grote doelen te bereiken ondanks de zware en moeilijke uitdagingen die ermee gepaard gaan. Daarnaast ook goed kunnen omgaan met tegenslagen

In aanvulling hierop evalueer je best ook hun algemene waarden en normen en hun leiderschapskwaliteiten. Ga na of hun waarden (eerlijkheid, integriteit,…) overeen komen met het DNA van je bedrijf.

Ontwikkel de Top Talenten

Nu je de Top Talenten in je bedrijf hebt kunnen aanwijzen kan je starten met het ontplooien van hun potentieel. Een standaard aanpak zal hierbij echter niet de beste resultaten opleveren en kan zelfs veel schade aanrichten. Je opleidingsprogramma’s moeten in lijn staan met het doel en de strategie van je organisatie.

Hoewel de kennis en competenties die je wil ontwikkelen wellicht uniek zijn aan je bedrijf en je sector is ieder opleidingsprogramma zonder onderstaande elementen gedoemd om te falen:

 1. Goede communicatie
  Veel bedrijven houden het opleiden van hun Top Talenten liever geheim voor de andere werknemers. Dat doe je beter niet — mensen praten. Communiceer hier klaar en duidelijk over.
 2. Uitdagende opdrachten
  Als jij niet voor de uitdagingen zorgt, dan zal iemand anders daar wel voor zorgen. En dit betekent niet dat je hen moet overladen, en het betekent niet dat ze geen begeleidende mentor hierin nodig hebben.
 3. Jobrotatie
  Dit betekent niet dat je werknemer alle taken in iedere functie moet leren uitvoeren. Leer hen de business over de hele lijn te begrijpen, en leer hen met een breed scala aan uitdagingen om te gaan. Uiteraard steeds met je bedrijfsstrategie in gedachten.
 4. Beloningen
  De beloningen moeten conform de inspanningen zijn, nooit overdreven. Als je aanvoelt dat er grote beloningen nodig zijn, dan schort er iets.

Bevorder de High Performers

Als je Top Talenten voor het opleidingstraject selecteert is het onvermijdelijke gevolg dat anderen goed presterende werknemers niet geselecteerd zijn. Het best is dat je hierover een eerlijk gesprek hebt met hen.

Werk bijvoorbeeld met assessments. Dan kan je samen met hen de resultaten hiervan overlopen en zo een constructieve conversatie met hen aangaan. Ze zullen je dankbaar voor zo een gesprek. Het helpt hen de ‘niet-selectie’ te kaderen en stelt hen in staat hun eigen verwachten bij te stellen.

Let wel: Top performers geraken zelfvoldaan en rusteloos als ze in een rol blijven hangen die hen niet meer uitdaagt. Dat ze niet in de wieg gelegd zijn om te leiden, neemt niet weg dat ze anderen in het bedrijf graag willen verder helpen met hun kennis en ervaring. Promoveer hen daarom bijvoorbeeld tot een hogere status in hun werkveld, of duid ze aan als mentor/guru in hun vakgebied.

De meest efficiënte weg naar succes is investeren in menselijk kapitaal. Gemotiveerde talenten op de juiste plaats maken het verschil voor je onderneming.


Weet je niet hoe?

Mensen coachen, prikkelen, inspireren: het is ons métier, onze roeping.

Mensen sturen en selecteren is per definitie maat- en precisiewerk. Hcmvision heeft even goed alles in huis om je zowel in je wervingsproces als in je retentiebeleid te begeleiden.

Op onze Hcmvision-eigen manier:

 • Directe, persoonlijke en snelle communicatie. Dat werkt het best.
 • ‘Tegendenken’, wij zijn een kritisch klankbord. Tegendenken is vruchtbaarder dan meedenken.
 • Pragmatisch en resultaatgedreven.

Het spreekt voor zich dat wij in alle objectiviteit en in totale discretie te werk gaan.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hcmvision’s story.