Gjennom en tenårings øyne

I vårt postmoderne samfunnet har ungdom mye på sine skuldre og deres egne lille samfunn får lite oppmerksomhet, vi har derfor valgt å se de syv dødssyndene gjennom en tenårings øyne og deres normale hverdagsproblemer. På denne måten vil vi fortelle ungdom at de ikke er alene, og at det er helt normalt å kjenne på de syv dødssyndene. Målgruppen er med andre ord, tenåringer og ungdom som vi ønsker å nå gjennom deres egen plattform. I tenårings-bladet «Topp» vil vi nå jenter i en usikker periode i livet som preges av nye følelser de kan identifisere seg med.

Vrede

Begjær

Grådighet

Misunnelse

Fråtseri

Hovmod

Latskap

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.