Perspektiver om Exit Polls

Debatten om Exit Polls eller ej inden valgets afslutning er igen blusset op (se fx denne tråd på Twitter). En del af debatten har afsæt i vores rapport, og data er også analyseret yderligere i denne artikel fra Politica.

Der er både argumenter for og imod meningsmålinger. Et af dem, der er brugt imod at bringe Exit Polls, er, at de potentielt kan påvirke vælgerne. Dette argument kan hurtigt blive en gråzone, idet meget anden information også påvirker vælgerne. Hvad med Voxpops eller politiske analyser? De indeholder ikke mere præcis information, men påvirker nok også vælgerne.

Personligt kan jeg godt forstå, at man ikke vil bringe Exit Polls. Men hvis jeg var redaktør, ville jeg blot gøre det ud fra et relevanskriterium.

En god Exit Poll kan næppe være klar før tidligst kl. 18, måske endda senere (Det er forskellige vælgere, der stemmer om formiddagen og senere på dagen, hvilket er vanskeligt at tage højde for.) På dette tidspunkt er der ganske få timer til, at vi begynder at få det rigtige valgresultat. Så spørgsmålet er, om det virkelig er så vigtigt at bringe et usikkerhedsbehæftet estimat få timer før, man har et rigtigt resultat.

Som sagt handler vores undersøgelse om effekten af meningsmålinger, men vi diskuterer Exit Polls som et perspektiv til rapporten. For de interesserede er her, hvad vi skriver i rapporten (side 29):

“På valgdagen gennemføres ofte Exit Polls. Metodisk er disse lidt anderledes end almindelige meningsmålinger, idet man spørger, hvad vælgerne har stemt i stedet for at spørge, hvad de vil stemme, hvis der var valg i morgen. Det kan give en større sikkerhed end i en almindelig meningsmåling. Samtidigt kan det dog være svært præcist at håndtere eventuelle forskelle i hvem som stemte tidligt i forhold til senere på dagen. Erfaringsmæssigt har det da også vist sig, at meningsmålinger offentliggjort dagen før valgdagen kan være lige så gode som Exit Polls.

Vi ser ingen grund til at forvente, at Exit Polls skulle påvirke vælgerne anderledes end andre meningsmålinger. Vi forventer altså, at en Exit Poll også kan påvirke vælgerne, så igen må kravet være til sådanne målinger være, at de skal være gennemført fagligt korrekt med åbenhed om dens metoder mv. Det betyder også, at offentliggørelse af Exit Polls på valgdagen kun bør ske i det omfang, at de er mere præcise end de almindelige meningsmålinger, som blev offentliggjort op til valget.

Enhver redaktionel beslutning skal overveje relevansen af de nyheder, der bringes. Det gælder også i relation til meningsmålinger og Exit Polls, ikke mindst fordi det er en prioritering af sendetid og spalteplads. Vi har vist, at en meningsmåling kan påvirke opinionen og vælgernes adfærd. Det diskvalificerer ikke i sig selv mediernes brug af meningsmålinger, men det pointerer blot, at hvis de bruges, skal de være korrekte og gennemskuelige.”