05.06.2016 Näkid Nisus ja Lõbus Näkitar

Üle pika aja sai jällegi näkkide pruulimine ettevõetud. Esimesena läks keetu Näkid Nisus ehk nisu saison. Klassikalises mõttes ta saisonide hulka võiks mitte kuuluda oma kanguse ja võibolla ka humalate poolest aga paratamatult aitavad suuremad kraadid pärmil väga põnevat veinist iseloomu näidata. Lisaks tavapärasele wy3711 tüvele kasutasin ka Belgia saisoni pärmi, wlp644 ja brettanomyces C-d, sest see oli segu, mis tegi väikse saisoni väga põnevaks.
 Mõru jäi tasasemaks, sest plaan on mingi osa Rieslinguga ja Hallertau blanciga vürtsitada.

Lõbus näkitar oli õnnelik õnnetus, plaanitud oli Duveli kloon, mis pirtsaka pärmi pärast lõpuni ei käinudki, nii kasvatasin orvali pudelist üles pärmi, mis sisaldab ka Brettanomycest. Õlu käis kenasti kuivaks, lisaks tekkis palju põnevaid maitseid. 
 Leidsin ühe pudeli veel ja otsustasin pärmile elu sissepuhuda. Hakkas teine mühinal käima ja lõhnas väga mahlakalt ja nii ta tee virdesse jõudis.
 Jõõpre Riesling nisus — Saison
 ================================================================================
 Batch Size: 86,106 L
 Boil Size: 88,945 L
 Boil Time: 60,000 min
 Efficiency: 70%
 OG: 1,057
 FG: 1,003
 ABV: 7,0%
 Bitterness: 21,8 IBUs (Tinseth)
 Color: 4 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Weyermann — Pilsner Malt Grain 12,000 kg Yes No 81% 2 L
 Oats, Flaked Grain 1,000 kg Yes No 80% 0 L
 Sugar, Table (Sucrose) Sugar 3,500 kg No No 100% 1 L
 Wheat Malt, Bel Grain 3,000 kg Yes No 81% 3 L
 Munich Malt — 20L Grain 500,000 g Yes No 75% 20 L
 Total grain: 20,000 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Magnum 11,0% 45,000 g First Wort 0,000 s Pellet 13,9
 Mosaic 11,4% 50,000 g Boil 15,000 min Pellet 7,2
 Mosaic 11,4% 50,000 g Boil 1,000 min Pellet 0,6

Misc
 ================================================================================
 Name Type Use Amount Time
 Lactic Acid Water Agent Mash 0,000 mL 0,000 s
 Irish Moss Fining Boil 0,000 mL 0,000 s

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Wyeast — Belgian Saison Ale Liquid 125,000 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 b Infusion 66,000 L 69,500 C 65,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 38,642 L 84,779 C 74,000 C 15,000 min

Jõõpre Lõbusnäkitar — Belgian Blond Ale
 ================================================================================
 Batch Size: 62,161 L
 Boil Size: 65,000 L
 Boil Time: 60,000 min
 Efficiency: 70%
 OG: 1,061
 FG: 1,003
 ABV: 7,5%
 Bitterness: 27,3 IBUs (Tinseth)
 Color: 4 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Weyermann — Bohemian Pilsner Malt Grain 12,000 kg Yes No 81% 2 L
 Cane (Beet) Sugar Sugar 3,000 kg No No 100% 0 L
 Total grain: 15,000 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Magnum 11,0% 60,000 g First Wort 60,000 min Pellet 25,4
 Tettnang 2,2% 50,000 g Boil 15,000 min Pellet 1,9

Misc
 ================================================================================
 Name Type Use Amount Time
 Lactic Acid Water Agent Mash 0,000 mL 0,000 s
 Gypsum Water Agent Mash 0,000 mL 0,000 s
 DAP Other Boil 0,000 mg 0,000 s

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Wyeast — Belgian Strong Ale Ale Liquid 125,000 mL Primary
 Wyeast — Brettanomyces bruxellensis Ale Liquid 125,000 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 B Infusion 36,000 L 74,400 C 68,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 40,128 L 81,549 C 74,000 C 15,000 min

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.