06.2016 Kuristik Rukkis

Millalgi juuni lõpus sai pruulitud järgmine versiooni Kuristik Rukkis nimelisest õllest. Seekord oli peaaegu kõik komponendid koos välja arvatud Pacific Jade, mida on pea võimatu leida (vähemalt mõistlikult värskena).
 Kasutasin selle asemel teisi humaladi, mida võiks nimetada veidrateks: Marynka ja Bramling Cross. Esimene on Poola humal, mille kirjelduses viidatakse aniisile ja muudele vürtsidele, teine Inglise humal, mille kirjeldus on päris sarnane P…J-le ehk mustsõstar, vürtsid ja sidrun.

Linnased sisaldasid rukist kolmes olekus ehk hele, karamell ja röst.

Jõõpre KuristikRukkis — Robust Porter
 ================================================================================
 Batch Size: 84,944 L
 Boil Size: 87,783 L
 Boil Time: 60,000 min
 Efficiency: 80%
 OG: 1,061
 FG: 1,012
 ABV: 6,4%
 Bitterness: 26,8 IBUs (Tinseth)
 Color: 18 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Weyermann — Chocolate Rye Grain 500,000 g Yes No 20% 250 L
 Weyermann — Rye Malt Grain 2,000 kg Yes No 85% 4 L
 Caramel/Crystal Malt — 60L Grain 1,000 kg Yes No 74% 60 L
 Caramunich Malt Grain 500,000 g Yes No 72% 76 L
 Munich Malt — 10L Grain 16,000 kg Yes No 77% 8 L
 Pale Malt (2 Row) Bel Grain 2,000 kg Yes No 80% 4 L
 Special B Malt Grain 200,000 g Yes No 65% 81 L
 Total grain: 22,200 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Marynka 7,0% 100,000 g Boil 15,000 min Pellet 8,5
 Bramling Cross 5,0% 100,000 g Boil 1,000 min Pellet 0,5
 Herkules 15,0% 48,000 g Boil 60,000 min Pellet 17,7

Misc
 ================================================================================
 Name Type Use Amount Time
 Gypsum Water Agent Mash 21,250 g 0,000 s

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Danstar — Nottingham Ale Dry 11,001 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 B Infusion 55,000 L 75,680 C 68,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 56,870 L 83,766 C 74,000 C 15,000 min

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.