21.05.2016 Kuuseokka Goselik õlu ehk Vitamiin Õ

Eesti pruulijate mõtted paistavad liikuvat väga sünkroonselt. Oli hetk kui kõik proffid ja kodupruulid tegid nisu IPA-sid, selle järgnes lainetus S. bruxellensise õllesid, vahepeale mahtusid ka karkade õitega maitsestatud joogid. Nüüd on näha, et Gosed ehk soolakad saksa hapuõlled on mõnesmõttes trendiks saanud.

Olles juba plaaninud Gose laadset õlut, mida vürtsitada kuusekasvudega tuli üllatusena, et Põjala ja To Ol tegid sellise asja juba ära :) seal oli maitsetaimi teisigi muidugi.

Igatahes oli see esimene katse kus ma enda õlle peal katsetasin virde hapendamist. Seekord kasutasin hapukapsamahla, mis oleks justkui loodud sellise tehnika jaoks. 
 Esmakordselt jäi ka virre keetmata. Virret keedetakse, et tappa kõik mikroobid, sadestada valgud, aurutada kapsahaisulised ühendid ja et isomeriseerida humala mõruained. Miks ma seda siis ei teinud? Head vastust polegi, sakslaste teist hapuõlut Breliner weisset samuti ei keedeta võibolla see andiski idee, peamiselt tahtsin nähe, et mis täpselt võib juhtuda. 
 Goset kirjeldatakse kui soolakat õlut ning muidugi on kogu Kräftmaailm arusaanud, et tegemist oli ookeani või surnumerega sarnase soolakusega. Pigem olevat kasutatud vee NaCl tase olnud veidi kõrgem ning võttes arvesse, et inimesed tarvitasid Goset kui head janu õlut, siis ei saanud tegemist olla ookeani veega, vaid pigem väikse vihjega selles suunas.
 Ehk esialgu soola lisama ei tõtanud va see sool, mis oli hapukapsamahla sees.

Mis aga teeb minu Gose väga eriliseks on tatra tangud. Tatar seostub ehk kõige rohekem tatra purdruga, mis on pea alati soola lisandiga ehk üritan seda seost rakendada.

Traditsioone austades läksid kasutusse ka koriander, täpsemalt piklikud india koriandri seemned, mis lõhnavad hämmastavalt sidrunlikult.

Eelhapendamine läks üllatavalt hästi. Virde jahutasin 40 C peale, lisasin hapukapsast (natuke ka petti). Fermentori katsin toidukilega, mis on alternatiiv CO2 kasutamisele, et hapnik virdest eemale saada. 24 h hapnes ta hunniku jopede, kasukate ja pusade all ja oligi pH 3,7 juures 5,7 juurest ja siis lisasin väikselt saisonilt korjatud pärmisegu (wlp 566,wlp 644, wlp 645 wy3711).

Ilmselt läheb käärimine kiirelt, sest algas u 28 C juurest. Hiljem saab vaadata, kas võiks lisada soola, veel kuusevõrseid või hoopis veel midagi kolmandat, neljandat.

Jõõpre: Kuuse Gose — Belgian Specialty Ale
 ================================================================================
 Batch Size: 65,000 L
 Boil Size: 65,000 L
 Boil Time: 0,000 s
 Efficiency: 77%
 OG: 1,039
 FG: 1,004
 ABV: 4,6%
 Bitterness: 0,0 IBUs (Tinseth)
 Color: 3 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Weyermann — Pilsner Malt Grain 7,000 kg Yes No 81% 2 L
 Tatar Grain 2,000 kg Yes No 80% 1 L
 Weyermann — Pale Wheat Malt Grain 2,000 kg Yes No 85% 3 L
 Total grain: 11,000 kg

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 WLP645 — Brettanomyces clausenii Ale Liquid 35,000 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 B Infusion 33,000 L 73,133 C 67,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 43,935 L 80,321 C 74,000 C 15,000 min

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.