29.12.2017 Sarvik

Duvel on hele, kergelt joodav ja keskmisest kangem. Just tema salakavaluse pärast hakati teda kuradiks hüüdma. 
 Tegemist on väga lihtsa retseptiga ehk umbes 80% pilsner linnast, 20% suhkrut, natukene klassikalisi Euroopa humalaid nii, et ainult aimata oleks. Kõige olulisem on ilmselt pärm, millele on iseloomulik pirnilik aroom.

Ja nii ma seda pruulima hakkasin. Sissemesk 59C, kuumutasin 76C juurde 1,5 tunni jooksul, nii saab kõrge käärimisastmega virde.
 Päris klassikaline rada tundus väga kuiv ja tüütu olevat, nii sai õllese põnevust lisatud pisukese El Dorado humalaga. Selle humala kirjelduses kasutatakse samuti sõna “PIRN”(nagu pärmi puhul), sellised seosed töötavad vahel väga hästi

:)

Duvel — Belgian Golden Strong Ale
 ================================================================================
 Batch Size: 61,960 L
 Boil Size: 69,085 L
 Boil Time: 90,000 min
 Efficiency: 85%
 OG: 1,071
 FG: 1,011
 ABV: 7,8%
 Bitterness: 21,4 IBUs (Tinseth)
 Color: 4 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Pilsner (2 Row) Bel Grain 14,000 kg Yes No 79% 2 L
 Sugar, Table (Sucrose) Sugar 3,000 kg No No 100% 1 L
 Total grain: 17,000 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Magnum 10,0% 50,000 g First Wort 60,000 min Pellet 17,1
 El Dorado 15,0% 50,000 g Boil 5,000 min Pellet 4,3

Misc
 ================================================================================
 Name Type Use Amount Time
 Lactic Acid Water Agent Mash 75,000 mL 0,000 s
 Whirlfloc Fining Boil 0,000 mL 0,000 s

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Wyeast — Belgian Strong Ale Ale Liquid 125,000 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 Infusion 45,000 L 67,600 C 62,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 37,385 L 84,129 C 74,000 C 15,000 min

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.