7.05.2016 Gueuze projekt ja suvine kraam

Pere kasvas jällegi. Ja et vältida probleeme tulevikus, et kellele õlut tehti ja kellele mitte, siis otsustasin midagi sama püsivat ja pikaajalist käima panna nagu 13% imperial stout, mis on antioksüdeerivatest tumedatest linnastest, humalatest ja tammest punnis.
 Valitud stiiliks sai Gueuze, mis on ehk sobilikum tütre sünni tähistamiseks. Lisaks aitab gueuze ka aega veeta kenasti, sest juba valmistamine võtab aega 4–5 aastat. 
 Kolm aastat järjest pruulin ühe lambicu putukatest kubiseva õlle, mis neljandal aastal saavad segatud ning siis istuvad veel 1 aasta pudelites.

Eeskujuks sai võetud Tartus pruulitud rukki lambic, mille retsept ja pärm läksid uuesti käiku. Siiski sai kultuuri värskendatud Mangroov Jack`i laager õlle pärmiga, sest ajajooksul kipuvad just Saccharomyces perekonna esindajad ära kärvama. Samuti lisasin Nisuporteri ja Tatra lambicu blendi põhja.

Aja kokkuhoidmiseks sai tehtud loputuseta mesk ning hämmastaval kombel efektiivsus langes ainult 70% peale.

Jõõpre: Gueuze
 ================================================================================
 Batch Size: 25,161 L
 Boil Size: 28,000 L
 Boil Time: 60,000 min
 Efficiency: 70%
 OG: 1,048
 FG: 1,012
 ABV: 4,6%
 Bitterness: 9,9 IBUs (Tinseth)
 Color: 5 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Pale Malt (2 Row) Bel Grain 4,000 kg Yes No 80% 3 L
 Weyermann — Rye Malt Grain 1,000 kg Yes No 85% 4 L
 Oats, Flaked Grain 500,000 g Yes No 80% 0 L
 Total grain: 5,500 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Tettnang 2,1% 50,000 g Boil 60,000 min Pellet 9,9

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Safale S-05 Ale Dry 11,000 mL Primary
 Wyeast — Belgian Lambic Blend Ale Liquid 125,000 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 B Infusion 33,000 L 70,133 C 67,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 967,500 mL 217,512 C 74,000 C 15,000 min

Siis sai tehtud ka paar tuttavat õlut, millest väga pikemalt polegi mõtet kirjutada, sest seda on juba tehtud päris palju :)

Ehk siis Manilaiu Punane ja Väike Stout:

Jõõpre: RedAle — Irish Red Ale
 ================================================================================
 Batch Size: 82,161 L
 Boil Size: 85,000 L
 Boil Time: 60,000 min
 Efficiency: 75%
 OG: 1,048
 FG: 1,012
 ABV: 4,7%
 Bitterness: 29,9 IBUs (Tinseth)
 Color: 15 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Weyermann — Carafa II Grain 400,000 g Yes No 70% 508 L
 Weyermann — Pale Ale Malt Grain 10,000 kg Yes No 85% 3 L
 Caramel/Crystal Malt — 20L Grain 2,000 kg Yes No 75% 20 L
 Pilsner (2 Row) Bel Grain 4,000 kg Yes No 79% 1 L
 Oats, Flaked Grain 500,000 g Yes No 80% 0 L
 Total grain: 16,900 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Magnum 11,0% 50,000 g First Wort 60,000 min Pellet 17,7
 Willamette 6,0% 100,000 g Boil 15,000 min Pellet 8,7
 Willamette 6,0% 100,000 g Boil 5,000 min Pellet 3,5

Misc
 ================================================================================
 Name Type Use Amount Time
 Irish Moss Fining Boil 0,000 mL 0,000 s

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Safale S-04 Ale Dry 11,000 g Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 B Infusion 50,700 L 74,400 C 68,000 C 30,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 52,637 L 82,105 C 74,000 C 15,000 min

Jõõpre: Väike Stout — Sweet Stout
 ================================================================================
 Batch Size: 81,401 L
 Boil Size: 84,240 L
 Boil Time: 60,000 min
 Efficiency: 80%
 OG: 1,054
 FG: 1,019
 ABV: 4,5%
 Bitterness: 26,6 IBUs (Tinseth)
 Color: 40 SRM (Morey)

Fermentables
 ================================================================================
 Name Type Amount Mashed Late Yield Color
 Weyermann — Light Munich Malt Grain 14,000 kg Yes No 82% 7 L
 Weyermann — Dehusked Carafa II Grain 1,700 kg Yes No 70% 425 L
 Weyermann — Chocolate Rye Grain 1,000 kg Yes No 20% 250 L
 Caramel/Crystal Malt — 120L Grain 1,000 kg Yes No 72% 61 L
 Special B Malt Grain 200,000 g Yes No 65% 81 L
 Oats, Flaked Grain 1,000 kg Yes No 80% 0 L
 Total grain: 18,900 kg

Hops
 ================================================================================
 Name Alpha Amount Use Time Form IBU
 Perle 7,0% 100,000 g Boil 15,000 min Pellet 9,7
 Magnum 11,0% 50,000 g First Wort 60,000 min Pellet 16,9

Misc
 ================================================================================
 Name Type Use Amount Time
 Irish Moss Fining Boil 0,000 mL 0,000 s
 Gypsum Water Agent Mash 0,000 mL 0,000 s

Yeast
 ================================================================================
 Name Type Form Amount Stage
 Safale S-05 Ale Dry 11,000 mL Primary

Mash
 ================================================================================
 Name Type Amount Temp Target Time
 BA Infusion 54,600 L 76,667 C 70,000 C 60,000 min
 Final Batch Sparge Infusion 50,147 L 83,162 C 74,000 C 15,000 min

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.