Kuvauspaikan merkitys henkilökuvassa

Henkilökuvan lopputulokseen vaikuttavat itse kuvattavan henkilön lisäksi kuvauspaikka, vuorokaudenaika sekä vuodenaika ja säätila — näin pelkistetysti sanoen. Näitä muuttujia vaihtelemalla kuvista saadaan hyvinkin erilaisia. Tässä kirjoituksessa käydään esimerkkikuvin läpi millainen vaikutus kuvauspaikalla on lopulliseen kuvaan.

Lopputulema on se, että henkilökuva voidaan ottaa missä tahansa — omalla takapihalla, parkkihallissa, luonnon helmassa tai toimistossa. Päätettäväksi jää kuinka paljon ja kuinka selkeästi ympäristöä halutaan kuvassa näyttää.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Kaksi ääripäätä — vasemmanpuoleisessa kuvassa henkilö ja ympäristö ovat selkeitä, kun taas oikeanpuoleisessa taustalla oleva metsä ja pensaikko ovat sumentuneet tunnistamattomaksi.

Riippuen kuvauspaikasta voi henkilökuvassa näkyä ympäröivää maisemaa joko enemmän tai vähemmän. Mikäli ympäristöä ei haluta näyttää kuvassa enemmälti (kuvaus halutaan järjestää esim. rivitaloalueella omalla pihalla), voidaan ympäristö häivyttää seuraavasti:

  • Asetetaan kuvattava tarpeeksi kauas kaikesta mahdollisesta taustamateriaalista kuten seinistä, tuoleista ja puista.
  • Kuvattavan ja taustan välisestä etäisyydestä riippuen rajataan kuva tarpeeksi tiukasti eli ei oteta kokovartalokuvaa vaan puolivartalo- tai pelkkä kasvokuva.
  • Kameratekniset asiat: käytetään sopivaa polttoväliä (85mm tai pidempi) ja suurta aukkoa (f/2.8 tai suurempi).
Image for post
Image for post
Kuvattavan taustalla on puu ja sen lehdistöä sekä vielä taaempana nurmikenttä kukkineen.
Image for post
Image for post
Taustana toimii lehtipuut, joiden lehtiin osuu auringonvaloa.
Image for post
Image for post
Kuva on otettu hieman yläviistosta, jolloin henkilön taustaksi on tullut soratie ja keväinen lehtien peittämä nurmialue.
Image for post
Image for post
Henkilön edessä ja takana on voikukkia, jotka sumentuvat ympäristöön.
Image for post
Image for post
Henkilöiden taustalla olevat kukkapenkit kukkineen sumentuvat osaksi taustaa.

Jos ympäristö on kuvauksellinen ja sitä halutaan mukaan henkilökuviin, onnistuu se seuraavasti:

  • Asetetaan kuvattava ja tausta lähekkäin.
  • Käytetään laajempaa rajausta — kuvattavasta henkilöstä voi halutessaan tehdä hyvinkin pienen osan kuvakokonaisuudessa.
  • Kameratekniset asiat: laajempi polttoväli (35mm tai pienempi) ja pienempi aukko (f/5.6 tai pienempi).
Image for post
Image for post
Kuva on otettu hieman kauempaa, jolloin taustan lato ja metsä on tullut mukaan kuvaan.
Image for post
Image for post
Kuva on otettu vielä kauempaa, jolloin taustaa on luonnollisesti tullut enemmän mukaan.
Image for post
Image for post
Henkilön ja taustan väli on lyhyt; kuva on otettu myös kauempaa ja tausta on pidetty melko tarkkana.
Image for post
Image for post
Kuvan ympäristöä ei ole haluttu häivyttää, joten kuva on otettu kokonaan tarkkana.
Image for post
Image for post
Punaisen ladon seinä on haluttu pitää tarkkana, mutta kuvan etualalla olevat kasvit on haluttu häivyttää — näin etualalle on muodostunut abstrakteja sumeita muotoja, jotka kuultavat taustaa lävitseen.
Image for post
Image for post
Kuten edellisessäkin kuvassa, tässäkin tausta ja ympäristö on haluttu pitää tarkkana, mutta edessä olevat kukat ovat sumentuneet tuomaan mukaan syvyysvaikutelmaa.
Image for post
Image for post
Toimistoympäristöä voidaan käyttää myös taustana.
Image for post
Image for post
Taustaa voi sumentaa tarvittavan määrän; tässä henkilö on tarkka ja tausta on melko epäselvä, mutta tunnistettavissa.

Written by

www.valomatka.com - lempääläinen henkilökuviin erikoistunut valokuvaaja.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store