Det er ikke med autopass, men Paleet P-Hus gjør dette via kort/skiltnr.
Lasse Olsen
1

Autopass er ikke lengre et byfenomen. Vi som bor litt mer landlig til bruker Autopassbrikker i bilene våre. Mye takket at infrastrukturen bygges ut med nye veier. De finansieres i stor grad via “bom”.

Man kan da ta i bruk en teknologi som begynner å bli mer og mer vanlig for folk flest. Som du skriver så er det selv for oss som anser oss som oppegående på teknologi mulig å gjøre feil. Ved å ta i bruk Autopass-brikken for å betale for parkering så unngår jeg et menneskelig svikt: glemme å betale!