Để giúp bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật của NEAR, trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh Doomslug, kỹ thuật sản xuất khối mới, với PBFT, Tendermint và Hotstuff. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đào sâu vào cách thức hoạt động của PBFT, Tendermint và Hotstuff, bao gồm việc thay đổi lượt xem (view), đường ống (pipeline), khả năng phản ứng và một số chi tiết khác.

Trước đó, chúng tôi đã xuất bản một bài báo có tên Doomslug. Trong đó, chúng tôi đã đề xuất một cách sản xuất khối mới cho phép đạt…


Xin chân thành cảm ơn 7,000 đọc giả đã luôn đón nhận các bản cập nhật về hệ sinh thái của chúng tôi. Điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn. Nó cho chúng tôi biết rằng rất nhiều người từ các khu vực địa lý khác nhau, có chuyên môn và sở thích khác nhau, đều hào hứng khi tham gia vào cộng đồng NEAR.

Với hệ sinh thái đang ngày càng phát triển vượt xa các tiến bộ kỹ thuật, chúng tôi sẽ nỗ lực để bản tin này mở rộng ra một quy mô lớn hơn…


Ngoài khả năng mở rộng, việc sở hữu nhiều trải nghiệm người dùng chất lượng cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi muốn NEAR dễ sử dụng cho cả nhà phát triển và người dùng. Cụ thể, tên tài khoản người dùng có thể đọc được, nhà phát triển có thể trả phí thay cho người dùng của họ, và hợp đồng thông minh có thể được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Và bây giờ, người dùng và ứng dụng có thể gửi NEAR cho bất kỳ ai, cho dù họ có…


NEAR được xây dựng với mục tiêu tạo ra một sự đổi mới dựa vào cộng đồng để mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới. Nền tảng và hệ sinh thái xung quanh NEAR đều dựa trên nỗ lực của một cộng đồng rộng lớn gồm những người tham gia, người xây dựng, người xác thực, người ủy quyền và nhiều hơn nữa để thành công. …


Tổng quan

NEAR là một nền tảng phát triển cho Open Web. Nó có một bộ giao thức và công cụ cho phép mọi người xây dựng một làn sóng ứng dụng mới thuộc sở hữu cộng đồng.

Giao thức chính, NEAR Protocol, là một blockchain để cung cấp năng lượng cho việc bảo mật, nền kinh tế và các ưu đãi của nền tảng phát triển NEAR.

Open Web là một sự thay đổi mô hình về cách các ứng dụng và doanh nghiệp được xây dựng. Trong mô hình này, một công ty với các nhà đầu tư và cổ…


Nhiệm vụ của NEAR là cho phép sự đổi mới dựa vào cộng đồng để mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới. Nền tảng NEAR là một phần quan trọng để đáp ứng điều này, bởi vì nó cung cấp việc lưu trữ phi tập trung và tính toán đủ an toàn để quản lý các tài sản có giá trị cao như tiền hoặc danh tính. Ngoài ra, nó còn hữu ích đối với mọi người, đặt sức mạnh của Open Web vào tay họ.

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được thông báo…


Tại sao là NEAR?

Vào năm 2018, Alex, IIIia và phần còn lại của nhóm ban đầu đã gặp nhau để khám phá những ý tưởng mà cuối cùng sẽ trở thành Giao thức NEAR. Khi đó, mỗi chúng tôi đã sử dụng những từ khác nhau để diễn tả một suy nghĩ duy nhất — đó là việc làm của cả chính phủ và tập đoàn trong thập kỷ qua đã làm cho vấn đề khó khăn hơn đáng kể để thúc đẩy sự đổi mới.

Mỗi người trong chúng tôi đều thấy rằng các nhà phát triển và doanh nhân cần một…


Xin chào tất cả các bạn,

Tôi biết có rất nhiều bạn đang quan tâm đến dự án NEAR của chúng tôi, từ người dùng mới, thành viên trong cộng đồng, đối tác tiềm năng cho đến cả những người đóng góp cốt lõi cho NEAR Collective. Vì vậy, bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn thực sự hiểu rõ về NEAR theo cách đơn giản nhất, chúng tôi đang làm gì, tại sao chúng tôi làm điều đó, và làm thế nào bạn có thể học những gì bạn cần để tham gia trực tiếp.

Chúng tôi sẽ…


Các nhà phát triển đã sử dụng công nghệ Blockchain trong nhiều năm qua tuy nhiên phần lớn đểu chỉ dựa trên lời nói mà chưa có ứng dụng thực tiễn nào, nguyên nhân là do chưa có một khái niệm rõ ràng về cách công nghệ Blockchain vận hành, cũng như những điểm thực sự tốt và cách nó khác với những công nghệ khác. Điều này đã đã tạo ra cả sự nhầm lẫn và hoài nghi về Blockchain. Trong bài đăng này, tôi muốn vượt qua những hoài nghi đó và cung cấp một tập hợp các…


Tuần trước, chúng tôi đã công bố sự hợp tác với ZeroPool để gia tăng hỗ trợ cho các giao dịch riêng tư trong NEAR Protocol. Hiện tại, tất cả các giao dịch trong NEAR đều công khai, tương tự như Bitcoin và Ethereum. Điều đó có nghĩa là, mọi giao dịch, người gửi, người nhận và số tiền được giao dịch đều công khai. Từ đó, cho phép mọi người kiểm toán sổ cái và xác nhận rằng tất cả các giao dịch là hợp lệ và không có token nào được chi tiêu hai lần.

Thực tế, những…

Hello Global Exchange

The First Exchange based on Huobi Cloud and Focus on China and Vietnam Market — https://www.hello.global/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store