This story is unavailable.

Kısaca cevaplamaya çalışayım. Çalışma izni 100 günde çıkar. Bu arada size aile üyelerinin sayısına bağlı olarak bir geçim yardımı yapılır (Bir nevi işsizlik maaşı ama aslında o isimde başka bir ödeme daha var, işini kaybedenler için). Bu yardım geçinmeye yetmez. Ama kaçak olarak el altından ödeme ile bir çok işte çalışabilirsiniz. Bu sanılanın aksine çok yaygın ve de ekonominin önemli bir kısmı buna dayanıyor. İş çok. Ama seçici olursanız aç kalırsınız. Pizza dağıtan doktorlar var burada. İlk bir kaç yıl ne iş olsa yapmak durumundasınız.

Dil okulu için harcanan para geri alınabilir. Çünkü mültecilere dil eğitimi ücretsiz. Pasaport + uçak bileti + vize toplamda 1500 Kanada dolarını geçmez.

Cebinizde para olursa rahat edersiniz tabi ama ben şahsen eşimle birlikte geldiğimde cebimde 5 kuruş para yoktu ama sıkıntı çekmedim. İş ayırmadan çalıştım, eşim dil okuluna gitti ben tek başıma evi gayet güzel idare ettim. Burada çalışan kazanır. Örnek veriyorum: Kaçak olarak inşaatlarda çalışan bir kişi günlük 120 dolara yakın para kazanır. Gerisini siz hesaplayın. Ayrıca düşük gelirli bir aile olarak alınan geçim yardımı 1070 dolar civarıdır, ve bunun dışında bir çok şey de maddi durumu kötü olan aileler için ücretsizdir. Mesela; Dişçi, gözlük, ilaç, spor salonu ve yüzme havuzları…

Kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki eğer ilk bir kaç yıl iş ayrımı yapmadan çalışkan bir tavır sergileyebilirseniz hiç bir sıkıntı yaşamazsınız.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.