President 2016 hääletuse intervjuu

Küsimused küsis reporter Reet Pärgmäe

Teie lehel on kirjas, et aitate parlamendil presidendikandidaate valida. Kas saate seda äkki selgitada? (Ei aita valida presidenti, vaid kandidaati?)

Meie idee on tekitada nimekiri inimestest, kes on sobivad presidendikohale avaliku arvamuse järgi. See on sisendiks parlamendile ja valijameestekogule edasiseks tegevuseks.

Kust idee sellise lehe loomiseks tuli?

Veebruaris tegin oma FB lehel küsitluse — küsides kes võiks olla sobiv olema tulevase Eesti Vabariigi presidendi ametis ja sain üle 60 soovituse. See oli vast esimene samm mis pani sellise suurema avaliku foorumi poole mõtlema — väljaspool erakondi on palju neid inimesi, kes tahavad kaasa mõelda ja arvamust väljendada.

Kes on algatajad? (Kas inimesed, kes on „tegijate“ nimekirjas või on ka üks põhiline eestvedaja?)

Algatas selle hulk diskussioone kevadel mida pidasime erinevates seltskondades teemal miks ajakirjandus seekord presidendivalimisi nii kallutatult kajastab — tekkis tahtmine eksperimenteerida meetodiga kuidas heade kandidaatide leidmise protsessi saaks läbi viia, et asi ei taanduks parteidevaheliseks kauplemiseks parlamendis vaid me tõesti valiks sellele kohale kõige paremini sobiva inimese.

Aktiivsemalt osalenud inimesed on loetletud Tegijate sektsiooni all meie lehel. https://www.president2016.ee/tegijad

Kas propageerite ideed, et rahvas peaks valima presidenti, mitte riigikogu või valimiskogu?

Seda mõtet ei ole meil olnud — pigem sooviks samalaadseid arvamushääletusi kasutada teiste teemade juures tulevikus. Praegune platvorm presidendikandidaatide ülesseadmiseks, neile toetuse avaldamiseks ning ka kõhkluste väljendamiseks on hea võimalus esimene kord sellist meetodit läbi mängida. Ütleme, et see on pilootversioon tulevaste suurte arvamusküsitluste korraldamiseks.

Kas arvate, et lehe hääletustulemused vastavad ka reaalsusele ja tulemuste põhjal võib teha järeldusi kogu Eesti kohta?

Praegu on hääletanud veel liiga vähe inimesi, et tulemust saaks laiendada. Teiseks ei saa kindlasti teha järeldusi kogu Eesti kohta — on inimesi, kes ei ole sotsiaalmeedias aktiivsed või jäävad kõrvale erinevatel põhjustel. Pigem on eesmärgiks, et platvorm ärgitaks neid, kes osaleda tahavad ja saavad presidendi ametikohale mõtlema ning ka omavahel selle üle arutama, et kes neist inimestest paremini presidendiks sobiks. Samuti on kõigil võimalik oma visiooni Eesti tuleviku ja presidendi institutsiooni osas tutvustada.

Näidisprofiil lehel vt www.president2016.ee

Üks suur erinevus reaalsuse vahel on see, et lehel on valijatel kolm poolt- ja kolm vastuhäält ning lisaks saab hääli muuta. Miks nii? Kas see ei muuda tulemusi ebausaldusväärseks?

Erinevus on ka see, et lehel saab oma poolt- ja vastuhääli muuta. See annab võimaluse inimestele aja jooksul oma seisukohti ümber vaadata. Tahaks näha, kas kampaania jooksul toimuv meelsust mõjutab. Näiteks kui mõni kandidaat esineb avalikkuses väga selge ja usaldatava visiooniga, võiksid ka talle antud toetushääled suureneda. Või siis vastupidi — kui kandidaadi kampaania käigus astutud rumalad sammud või väljendatud arvamused tekitavad tunde, et ta kohale ikkagi nii hästi ei sobi, saab platvormil osaleja oma toetushääle ära muuta. Graafiliselt on profiili juures sellised muudatused meelsuses näha ja neid on kindlasti hiljem põnev analüüsida.

On Teil ka äkki pakkuda statistikat hääletajate osas? Vanuseline jaotus näiteks? Kui paljud on praeguseks hääletanud?

Praeguseks on hääletanud circa 2000 inimest ja saiti vaadanud 6000+

Siin on Facebooki andmed demograafia kohta.

https://www.president2016.ee/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.