Seni Bilmemenin Kederli Gölgesi

“Sevgilim, seni bilmemenin kederli gölgesini altındayım.”

Birhan Keskin, keskin mısralarından birini daha çıkardı masaya koydu. Bunun acısından sorumlu değildi o.

Sevdiğini bilememenin ağırlığı, kederli gölge hüznün ağacı altında.

Acaba ne yer, ne içer, yüzü gülüyor mu, zihni maziye yolcu iken tebessüm ediyor mu, hala gülerken mahcup mu?

Kimin elini tuttu, kimseye sevgi ile güldü mü?

Bilemiyor yolcu. Bilememenin kederli bir gölgesi de güneşini kesiyor yıllardır.

Bu keder, şüphesiz onun kırışık alın yazısının giriş satırı.

Birhan Keskin’ in keskin mısrası olan keskin satır.

Like what you read? Give passenger a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.