Pengertian Ibadah dan Macam-Macamnya (Halaqah Silsilah Ilmiyah — Bagian 7)

Ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi Allah ﷻ baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zhohir maupun bathin.


Seseorang bisa mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah ﷻ dengan beberapa cara, di antaranya apabila sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah ﷻ maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut adalah ibadah.

Karena Allah ﷻ tidak memerintah kecuali dengan sesuatu yang Allah ﷻ cintai, termasuk di dalamnya apabila Allah ﷻ memuji pelakunya maka kita mengetahui sesuatu tersebut adalah dicintai oleh Allah ﷻ.

Do’a adalah ibadah, karena Allah ﷻ memerintahkan

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
Berdo’alah kepadaKu niscaya akan aku kabulkan (QS Ghofir : 60)

Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadist

الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ
Do’a Adalah Ibadah (HR Tirmidzi 2969, Dihahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Dengan demikian syirik hukumnya berdo’a kepada selain Allah ﷻ, baik kepada seorang Nabi, Malaikat, Jin, orang-orang yang soleh dan lain-lain.

Menyembelih adalah ibadah, Allah ﷻberfirman

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَ
Sholatlah untuk Rabmu, dan berqurban lah (untuk Rabmu) (QS Al Kautsar : 2)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لعن الله من ذبح لغير الله
Allah melaknat seseorang yang menyembah untuk selain Allah

Dengan demikian termasuk syirik hukumnya sesorang menyembelih untuk Jin atau untuk Syaikh atau untuk yang lain selain Allah ﷻ

Seperti bernadzar, beristighosah, bersumoah, bertawakkal, rasa kamu, rasa cinta, maka ini termasuk jenis-jenis ibadah.

Tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan salah satu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah ﷻ.

Ustadz Abdullah Roy (Dalam Halaqah Silsilah Ilmiyyah)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.