cách xử lý amoni trong nước sinh hoạt

Trước tiên, chúng ta cần phải phân biệt được nguồn nước mà gia đình mình đang sử dụng có thực sự nhiễm amoni không? Thực ra, amoni là loại chất không độc, nhưng nếu nó có trong nước thì sẽ nhanh chóng kết hợp với các chất khác để chuyển thành một chất khác là Nitri. Đây là loại chất cực độc khi đi vào cơ thể người. Đó là lý do mà tại sao chúng ta cần phải xử lý nước nhiễm Amoni để cho chúng không thể chuyển hóa thành chất Nitri.

Làm sao để nhận biết được hàm lượng amoni có trong nước ?

Nếu như bạn luộc các loại thịt bằng nguồn nước nhiễm Amoni thì sẽ có hiện tượng “nhìn thịt vẫn sống” đó chính là biểu hiện của nguồn nước nhiễm Amoni. Bên cạnh đó, nếu hàm lượng của chúng trên 20mg/l ngay lập tức chúng ta sẽ ngửi thấy mùi khai, giống với mùi khai từ nước tiểu.

Mua lõi lọc nước Ro ở đâu? -> http://xulynuocmiennam.com/gia-loi-loc-nuoc-ro.html

Đây chỉ là những cách phân biệt đơn giản, chưa mang tính chính xác cao. Để có được một kết luận chính xác về hàm lượng cũng như nồng độ amoni có trong nước là bao nhiêu thì bạn phải mang những mẫu nước sinh hoạt đến các cơ sở xét nghiệm hoặc sử dụng các thiết bị kiểm tra nước chuyên dụng.

Những khu vực có hàm lượng nhiễm amoni cao hiện nay chính là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh vùng đồng bằng Nam Bộ. Tuy nhiên, trong đó ở khu vực Hà Nội vẫn dẫn đầu, đặc biệt các khu vực như Đường Láng, Tân Tây Đô, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Đông, Từ Liêm… thì trên 50% mẫu nước sinh hoạt lấy tại các trạm cấp nước ở những khu vực này đều có hàm lượng amoni vượt tiêu chuẩn trên 3–5 lần, thậm chí có nhiều khu vực còn vượt trên 8 lần (hàm lượng amoni đạt 12mg/l).

Phương pháp xử lý nước nhiễm amoni đơn giản tại nhà

Xử lý sinh học ( Nitrat hóa có kiểm soát)

Quá trình xử lý sinh học dựa trên khả năng của vi sinh vật ( không phải vi khuẩn gây bệnh) để xúc tác quá trình oxy hóa sinh hóa, giảm chất gây ô nhiễm trong nước. Quá trình nitrat hóa được coi là cách oxy hóa amoni trong xử lý sinh học.

Vi khuẩn oxy hóa amoni và vi khuẩn oxy hóa nitrit là những sinh vật phát triển chậm, nên cần có bộ lọc hoạt tính sinh học trước khi đạt được hiệu quả loại bỏ amoni. Trước khi đạt đến mục đích loại bỏ amoni, sự oxy hóa amoni hình thành nitrit ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước, nên cần tiến hành xử lý nitrit hoàn toàn. Điều này có thể đạt được bằng cách liên tục cho nước chảy qua các bộ lọc nhằm thúc đẩy sự tái phát triển của vi khuẩn. Để nitrat hóa hoàn toàn cần đảm bảo cân bằng hóa học oxy ở mức 4,33 mg O2/mg NH4 . Khi nồng độ amoni vượt quá nhu cầu oxy, quá trình xử lý sinh học yêu cầu bổ sung oxy liên tục. Quá trình có thể làm tăng nồng độ nitrat và có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào nước, nên sau quá trình này cần tiến hành khử trùng để đảm bảo không còn vi khuẩn có hại có trong nước hay hệ thống phân phối.

Chất độc Amoni trong nước là gì? -> http://xulynuocmiennam.com/amoni-la-gi.html

Yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu suất tối ưu hóa cho xử lý sinh học bao gồm

  • Nồng độ oxy hòa tan cao
  • Nhiệt độ tối ưu cho sinh khối
  • Diện tích bề mặt lớn để sinh khối nitrat chậm phát triển
  • Tốc độ dòng nước thích hợp
  • Thời gian lưu giữ chất rắn dài

Trao đổi ion

Trao đổi ion là quá trình hóa lý sử dụng việc trao đổi ion ( cation hoặc anion) trong nước để loại bỏ các cation hoặc anion trong nước đáp ứng yêu cầu của quá trình xử lý nước.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả loại bỏ amoni:

  • Độ PH
  • Tiền xử lý
  • Loại hạt
  • Nồng độ amoni trong nước cấp
  • Cation cạnh tranh với amoni như canxi, magie, kali

Loại hạt được sử dụng là hạt cation .

Để khử NH4 phải đảm bảo PH của nước nguồn trong khoảng từ 4 -8. Vì nếu PH<4 hạt cation sẽ giữ lại cả ion H+ làm giảm hiệu quả khử amoni.

Khi PH>8 một phần ion NH4+ chuyển thành NH3 dạng khí hòa tan, khí này hạt cation không loại bỏ được.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.