İçimde bir hayvan var
Talha Ocakçı
132

Teşekkürler. Bozkır Kurdu’nu 7 yıldır okuyamıyorum. iki kez başladım ve bitiremedim. Şimdi buradaki fikirlerin yarattığı aydınlanma ile tekrar okumaya devam etme isteğine sahibim.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hasan Gökhan ŞAHİN’s story.