Det skal kjennes helt riktig

Jeg sier aldri ja til første investor og tror at det er beste.

Investorer har jo en egeninteresse: Å tjene mer penger enn de bruker. Og de fleste vil ha fortjeneste fort. Dermed støtter de opp om ideer som allerede er etterspurt, og man kan tjene penger raskt. Dessverre hindrer det nyskapning som flytter grenser. Man tar små museskritt fremfor å støtte opp om det som i fremtiden blir viktig.

Flere må løfte blikket og ta to skitt om gangen.
Det vi skal leve av i morgen, er enda ikke skapt. Investorer må bli modigere.

  1. Ikke forvente avkasting i nær fremtid
  2. Støtte opp om det som er helt nytt og utgjør en forskjell til det bedre
  3. Bidra med kapital slik at man kan satse stort, sikre kvalitet og ha tålmodighet til markedet er klart

Jeg jakter investorer nå. Tenker vi likt, har de samme verdiene og visjonene vil jeg gjerne at du kontakter meg.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Halvor H. Spikkeland’s story.