Gang alt med to

Det meste er usikkert i oppstartfasen.

Det er helt avgjørende å legge en plan slik at man vet hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og ikke minst når det skal gjøres. Samtidig er det viktig at man fortløpende kan revurdere planen, fordi mye uventet oppstår og kommer i veien.

Tidsbruk

Kanskje du gir deg selv ett år på å bygge en bedrift. Det tar to.

Kapitalbehov

Kanskje du tenker det koster tre millioner kroner å utvikle et nytt kamerastativ, men tenk større..

Det er viktig at du tenker slik fra start. Selv om gründere er verdensmestere til å få mye ut av lite, er det viktig at man har tid og penger til å utvikle noe som står seg godt. At man ikke svekker kvaliteten. Og ikke minst at du holder ut, og ikke gir opp rett før du når mål.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Halvor H. Spikkeland’s story.