Tanker fra Hulen

Velkommen inn i Hulen. Egentlig er det et ganske fint sted, som få kjenner til. Solen skinner ikke her. Utenfor danser noevembersnøen i stormkastene.

Metaforisk kan vi si Hulen er gjemt under bakken. Ingen ser deg. Få vet hvor du er, hvor hardt du jobber for drømmen. I mørket kommer mange lyse ideer frem, men langt flere som man må slå fra seg slik at man ikke kjører seg fast. Det er et sted man gir og tar. Gir av tid og krefter, får igjen en kreative hjerne med skaperlyst og entusiasme som er til å ta og føle på. Det gnistrer, man glemmer tid og sted i Hulen. Det er viktig med frisk luft og nye impulser. Det er viktig med andre stemmer, slik at man ikke hører sitt eget ekko. Det eneste Hulen ikke byr på, er konstruktive tilbakemeldinger og synlige resultater man kan være stolt over. Hulen legger all vekt på skaperen, som har mye å bære på sine skuldre. Kun de sterkeste kommer styrket ut av de lange arbeidsperiodene.

Hulen gir rom for refleksjon og de som blir over tid, får sterke røtter. Det handler om gode verdier, og ikke bli redd for livet og det å gjøre feil på veien. Samtidig verdsettes modige og kloke valg.

Jeg har svært mye å takke Hulen for, ikke minst i ettertid hvor jeg har skjønt at lyset er enda sterkere i mørke omgivelser enn på høylys dag. Men hvor du finner din hule, vet jeg ikke. Jeg tror de fleste har den inni seg, og ved å oppsøke ditt tankegods viser den seg frem i magefølelsen. Det kjennes rett å dykke til bunns og bygge noe opp. Å ta valget frigjør gode krefter. Det vokser frem et håp og en sterk visjon om å lykkes. Entrenørskap er en krevende kunst, uansett om man lykkes eller ikke. Det handler om å kunne tape, men å tro at man vil vinne. Det er mange kamper hvor følelser hopper mellom hjemmebane og bortebane. I Hulen er man klar over at man må leve noen år av, for senere å kunne leve det livet man har drømt om. Det er en sårbar, men fin tanke som får bein å stå på.

Hulen legger opp til at man skal høste av egne erfaringer. Man må trå feil, før man finner rett kurs og når sine hårete mål. Gode mål er mål man må strekke seg etter, men som samtidig ikke er uoppnåelige så lenge man ikke gir opp.

De som kommer helskinnet ut av Hulen, er varme, kloke og rause. De vil andre mennesker og samfunnet alt godt. De er både ydymke og takknemlige, samtidig med en bestemt oppfatning på hva som kan gjøres bedre. Sammen med mot og handlekraft, skapes forandringer. Ikke til beundring, men kritkk fra de som ikke vil at samfunnet skal endre seg.

Nå er jeg ute av Hulen, men er ofte på besøk i kortere perioder. Det er mye å hente hos andre mennesker, men aller mest er det å hente i seg selv. Heldigvis.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.