Kanskje begynner du på feil sted

Det er en sen ettermiddag, du har vært på jobb i over åtte timer, stått i kø i nesten en time, er sliten og sulten. Mens du ser risen koker steker du svinekjøtt og grønnsaker. Mens du står der, tenker du på hva du egentlig ville her livet. Det du gjorde for tre år siden, betyr ikke noe i dag. Alt går så fort. Nå har ansiktet rynker. Du nærmer deg med stormskritt de årene der halve livet er brukt opp, hvis du lever så lenge som det er forventet.

Kjøttet svir seg, du skrur ned temperaturen og du tenker på den ideen du hadde for mer enn ti år siden. Da du enda var ung og lovende, men ikke spesielt selvstendig eller modig. Du fulgte den trygge veien med utdanning, fast jobb og lån til pipen for å kjøpe hus og bil. Ikke fordi du ville, ikke fordi det var spennende eller gjorde deg lykkelig. Men fordi alle andre gjorde det, og samfunnet forventet det. Du var en av flokken, og gikk ikke din egen vei.

Å bli eldre betyr at mye setter seg med faste rammer og livets rytme. Men det betyr også at mye glir fra hverandre og forsvinner. Mange mister krefter, iver og lyst. Kjærlighet som falmer, barn som vokser opp og flytter, omstilling på jobben, streng sjef og stadig henger du etter på vedlikehold av hjem og hytte. Du holder hodet oppe, mens du skjuler underliggende tanker om at du burde vært et helt annet sted enn en angrende synder bak kjøkkenbenken.

Det er ikke for seint å snu. Og bestemme seg for noe man brenner for, tenner på nye krefter på mirakuløst vis. Bare prøv. Og kanskje tenker du at det er mange og tøffe utfordringer, men antageligvis er de fleste dørene allerede åpne. Det er kun det mentale som sier deg at du må sparke fra. Jeg tror det skal langt mindre krefter til, men mer mot. Ta noen skritt til siden, prøv noe nytt og søk sammen med noen som heier på deg. Men før du begynner, kan du nyte middagen og bestemme deg for at du sier opp jobben og selger hytten. Alt for å forløse det som skal til for lykkes.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.