Kommentar: Ut av jungelen – inn i tåken

Det er jo liten tvil om hvilke stikkord fremtiden bygger på. Modernisering er en overskrift, og det innebærer tydeliggjøring i kommunikasjon, fjerning av friksjon i oppgavehåndtering, effektivisere ulike faser og så mye mer.

Likevel er aldri behovet for tjenesteytende næringer vært større. Kanskje mer enn noen gang tidligere trenger vi å kjøpe oss gode råd – for å ikke sette oss fast. Rådgivere med nese for økonomistyring, trening og kosthold står øverst på listen. Også husvask og matkasser står på min drømmeliste.

Og der er ikke fordi vi mangler informasjon – men vi mangler god informasjon. Ingen, selv ikke mediene, har oversikt og perspektiv over den rivende utviklingen er det ene overgår det andre. Det er vanskelig å tenke seg om, klokskap kan fort bli en mangelvare.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Halvor H. Spikkeland’s story.