Når kan du kalle deg gründer?

Dette spørsmålet har jeg fått flere ganger, og jeg stiller meg det selv stadig vekk. Det er et godt spørsmål, som det er vanskelig å svare godt på. Jeg prøver likevel:

Først; det er egentlig er dårlig ord – gründer. Opprinnelig tysk, som kommer av å grunnlegge. Men historisk har begrepet en negativ undertone.

De siste årene har det hele snudd, og det

+++

Fra det første skritt er du en gründer. Du er gründer før du lykkes, og du er like fullt gründer om du mislykkes.

Ikke fra tankene, men fra skrittene.

Jeg synes derimot mange ord har blitt misbrukt – både fordi mange ikke kjenner til definisjonene og at begrepene brukes over en lav sko. Innovasjon er det mest utvannede i mitt. I en samtale hørte jeg en innovatør som faktisk ikke ville ha det stempelet på seg, selv om han jobbet dag og natt med en helseapplikasjon som ville bringe folks hverdagsproblemer inn til et legekontor gjennom en smarttelefon.

Jeg stusser derimot på når du skal ta til deg tittelen og bære den med storhet. Som jeg har vært inne på tidligere i boken, synes jeg der skal være krevende å være gründer. Du skal komme opp med noe som er vesentlig annerledes og helst bedre enn det man allerede finner i markedet. Med andre ord – sier du opp jobben som for eksempel kommunikasjonsrådgiver, og starter opp for deg selv med de samme tjenestene – og mange av dine tidligere kunder også – er du kanskje ikke gründer. Men dette er en gråsone. Har du brutt med din arbeidsgiver fordi du tror du kan gjøre en bedre jobb, har du mange av de egenskapene som kjennetegner nettopp gründere. +++

En gründer har en stor drøm og et enormt pågangsmot til å ta mange kamper uten å miste entusiasme til å nå sine mål.

De som skaper verdier samfunnet kan høste av, samtidig som de flytter grenser kan med rette kalle seg gründere.

Jeg har et poeng til. Jeg synes ikke gründer er en stillingstittel. Gründer finnes i alle bransjer og industrier, så det er mer et tankesett og handlingsmønster. Som jeg tror vi vil se i sterkt økende grad i tiårene som kommer. Samfunnet et mettet, og en motreaksjon vil trolig bygge opp om å få mer ut av mindre. Kutte forbruk. Få økt kvalitet. Det er noen fellestrekk som viser hva samfunnet fremover vil etterspør.

+++