Så mye mer enn bare såpe og vann

Bilvask er så mye mer enn lett spyling og en svamp dynket i skummende såpevann. Heldigvis, for biler fortjener å skinne når de holder hjulene i samfunnet i gang. Påkjenningene er mange – støv, salt, tjære og temperatursvingninger kjenner norske biler godt til. Ikke rart at bilpleie er et eget fag – med klare regler som tar deg hele veien frem til skinnende resultat. Gode tips gjør deg mer effektiv og kan gjøre det lettere å holde bilen ren over tid. I dette magasinet har vi samlet sammen de beste tipsene for å få en ren bil. Alt skal være enkelt forklart, slik at flest mulig kan lykkes. En ren bil er ikke bare trivligere å bruke, den holder seg også bedre i verdi.

Lykke til med vasken og kos deg på veien!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.