Støre vil høste, Solberg vil så

I morgen er det innspurten på en lang valgkamp. Og selv om temperaturen tidvis har vært høy, er det ikke store kontraster og meningsmålingene viser at det kan bli tett på oppløpssiden.

Mediene har gjort en utrolig dårlig jobb i valgdekningen. Det er faktisk flaut å se hvordan journalister på død og liv skal kåre vinnere og tapere i debatter. Slik jeg kjenner journalistikken, skal journalister frembringe gode argumenter og stille kritiske spørsmål….

De siste ukene har drømmejobben min vært skulle ønske
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.