Til kamp mot plast

Noe av det første jeg merket meg når jeg flyttet hjemmefra, var hvor ufattelig mye avfall bare jeg lagde. Nesten en hel handlepose hver dag var overraskende mye i mine øyne.

Kanskje ikke så rart det finnes enorme mengder plast i alle verdenshjørner. Men dessverre har det gått over stokk og stein, og blitt en stor belastning for miljøet. På land, men ikke minst i vann.

Plast er syntetisk og nedbrytbart, men det tar veldig lang tid. Derfor er det forurensende. Farlig er også fordi ulike dyrearter tror plast er mat, og spiser plast. Dette gjelder fugler og fisk spesielt – i alle størrelser.

Jeg vil redusere min bruk av plast kraftig. Det er mitt ansvar, men likevel vanskelig. Handlenett på butikken har blitt en vane. Men jeg trenger poser til søppel. Og mye av maten jeg handler inn, er pakket godt inn i plast. Dessverre.

Det ser ut som mange vil redusere forbruket sitt. Det er lovende for fremtiden. Mange som var i mot en plastposeavgift, som Solberg-regjeringen foreslo, er i dag for. Jeg og.

Skal vi slutte med noe, må vi bremse ned først. Det haster.

||| Har du noen ideer om hvordan vi som samfunn kan kutte kraftig ned på bruken av plast?

Like what you read? Give Halvor H. Spikkeland a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.