06.04.15

Fotoğraflarımız beni kandırıyorlar Amelia.
Salt Çinli bir çocuğun ellerinden çıkan bir objektife sığsın diye yanyana getirdiğimiz bedenlerimizin anlık yakınlığı, beni kandırıyor. Sanki yanımdaymışsın gibi hissettiriyor fotoğraflarımız bana. Omzuma düşen gölgeni arıyorum, sonra ellerini ve başımı çevirip bir an nefesinle burun buruna gelir gibi oluyorum ki bir kahkaha yükseliyor fotoğrafın bükmeye kıyamadığım orta yerinden.

Fotoğraflarımız bana gülüyorlar Amelia…
Tıpkı yaşanması halinde sensiz geçecek yılların beni gülerek bekledikleri gibi.

Sanırım Tanrı da bana gülüyor Amelia.
Oysa ben ağlasın istiyorum…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hüseyin’s story.