Birkaç aydır heves ettiğim, hayatımda üçüncü kez atıldığım blog tutma olayına sonunda tekrar giriştim. Gereksiz “hello world, hadi bism…” gibi bir yazıyla başlamak yerine, 24 yıllık hayatımın en heyecanlı yılı olan 2018'i özetlemek istiyorum. Hadi bism…

Blogtaki ilk yazı olacağı için kendimden de kısaca bahsedeyim. Ben 24 yaşında, İzmir’de yaşayan, kendini yazılımda ve diğer birkaç disiplinde geliştiren bir yazılımcıyım. Son birkaç aydır, -yazının devamını kendisine adayacağım projem- Craftt üzerinde, ortağım Oğuzhan ile çalışıyorum. Çok seri girişimciyiz, sepseri.

2018'in başlarında, birkaç kez pivot ettiğimiz proje(ler) üzerinde, elle tutulur pek bir çalışma yapmamış olsak da bol bol fikir geliştirmiştik. Aslında fikirleri düşünüyorken bir yandan da bir arkadaşıma mobil uygulama yaptırıyorduk ufak ufak. Onu da sonra yarıda bırakıp web’e döndük ya, neyse, bu konuya birazdan gelcem.

Hakan Aktas

software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store