Hangi bilgisayarı almalısınız?

Hakan KARA
Apr 30, 2019 · 2 min read

Her şeyde olduğu gibi bilgisayar alırken de ilk dikkat etmeniz ve belirlemeniz gereken şey bütçenizdir. Bütçenize göre hareket etmeniz sizin faydanızadır. Hangi bilgisayarı alsam sorusu tek başına yetersiz olsa da bilgisayar alırken dikkat etmeniz gerekenler olarak ilk sorulması gerekendir.. Bu aşamadan sonra “kasmasın”, “istediğim oyunu oynayabileyim”, diğer bütün işlerimi sıkıntısız yapayım” gibi sorulara cevap aramaya başlayabilir veya bu sorularınızı bir araya getirerek bütçenizi oluşturmanız gerekiyor.

Hangi bilgisayarı almalıyım?

Bir bilgisayar almayı planlıyorsanız yapmanız gereken ilk şeyin bütçe olduğunu söylemiştik. Daha sonrasında ise bu bilgisayarı ne için alacağınızı da belirlemek lazım. Oyun, iş yeri, ofis, gündelik kullanım gibi farklı seçenekler ilk başta akla gelenler. Bir araç alırken nasıl sadece arazi için veya işe gidip gelcem diyerek alınıyorsa bilgisayarda öyledir. Yani ofiste normal kullanım için almak istiyorsanız gidip en güçlü özelliklere sahip bir bilgisayarı almanın bir anlamı yoktur. (Tabii paranız çoksa iş değişir)

Günümüzde şuan satışta olan bilgisayarlarda RAM’lar genelde yüksek tutuluyor. Minimum 8 GB RAM’lar olmalıdır. Daha sonrasında işlemci özelliğine bakmanız gerekiyor; kaçıncı nesil olduğu çok önemlidir. 8. nesil işlemciler en yeni işlemcilerdendir ve pahalıdır. Rakam aşağıya düştükçe fiyatta düşecektir ancak performansı da düşecektir. Bu nedenle RAM’ları 5. nesil ve üstü şeklinde almanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgisayar alırken nelere dikkat edilmeli?

Daha sonrasında bilgisayarınız hafızası olacak hard disk açısından da varsa SSD seçeneği mutlaka olmalıdır. SSD’nin en önemli özelliği daha hızlı çalışmasıdır. DVD/CD oynatıcının yazma özelliğinin olması avantajdır. USB seçeneklerinin varsa 3.0 olması güzel olur ama 2.0 olsa da zaman dışında farkı yoktur.

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bunlar dışında servis ağı geniş olan bir modeli seçmenizi öneririm. Asus, MSI, Lenovo, Dell gibi markaların bu konuda öne çıktıklarını söyleyebilirim. Birçok teknoloji ürünü satan internet siteleri ürünler arasında karşılaştırma yapmaktadır. Forumlarda da kullanıcılar bilgisayarlar hakkında soru sormaktadır. Sizde araştırın, sorun ve ona göre karar verin derim. Doların arttığı günümüzde Casper gibi ürünleri de dikkate alabilirsiniz.

RAM’i ve hard disk kapasitesi yüksek olan bilgisayarlar ilk başta göze hoş gelebilir ama içinde düşük ekran kartı ve eski nesil işlemci var ise çok yavaş bir bilgisayar olacaktır ve birçok oyunu açmayacaktır. Yani dediğimiz gibi bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenler;

· Öncelikle bütçenizi belirleyin

· Hangi amaçla kullanacağınızı belirleyin.

· Amaca ve bütçeye uygun en iyi bilgisayarı, çeşitli teknoloji siteleri üzerinden araştırarak bulun.

· Bilgisayar parçalarının ne işe yaradığına yönelik araştırma yapın.

· Bütün bu aşamalar sonrası aslında siz bir nevi toplama bilgisayar almış gibi oluyorsunuz.

· Son aşamasa satın alma aşaması; güvenilir bir yerden satın alma işlemini gerçekleştirin.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade