Kitap okumak

Hakan KARA
Apr 30, 2019 · 2 min read

Ülkemizde maalesef kitap okuma oranı çok düşük. 2018 yılında yapılan açıklamaya göre ülkemizde kitap okuma oranı yüzde 0,1 seviyesindedir. Bu seviye ile dünya ülkeleri arasında 86. sıra gibi çok gerilerde kalıyoruz. En başta ise Fransa ve İngiltere %21 oranıyla geliyor. İlginçtir ki ülkemizde en çok okunan kitaplar genelde aşk ve din üzerinedir. (neredeyse yüzde 85'i bunları okuyor) Masal, fıkra ve kişisel gelişim kitapları ise sonrasında sırasıyla geliyor. Yılda sadece 5.5 TL ortalama bir Türk vatandaşı kitaba para ayırıyor. Ne kadar kötü değil mi? Cep telefonlarını elimizden ayırmıyoruz, hepimiz filozof gibiyiz mübarek ama kitap okuma oranı gerçekten çok düşük seviyelerde bulunuyor.

Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez

İnternet üzerinden kitap alışverişinin sağlanması ile artık kitaplara sahip olmak da çok kolay olmasına rağmen kitap okuma oranı hala düşük seviyededir. İnternetten “beyninizi geliştirmek için kitap önerileri”, “en çok okunan kitaplar” gibi aramalar sonucunda çeşitli ödül almış kitaplara ulaşabilirsiniz. En iyi kitap siteleri üzerinden de bu kitapları uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Yeter ki okumak isteyin.

Kitap okumak size ilaç gibi gelebilir, hayatı ve kendinizi daha çok sevebilir, düşüncelerinizi olgunlaştırabilirsiniz. Stresinizi atabileceğiniz bir “hayal dünyasına” dalabileceğiniz kitaplar sayesinde zihniniz açılır ve bakış açınızda değişecektir. Sizlere daha verimli bir hayat ve fayda sağlayacak olan kitap okumak sizin daha zeki bir insan olmanızı da sağlayacaktır. Bu ve bunun gibi bilimsel olarak da kanıtlanmış faydaları saymakla bitiremeyiz. Sağlık ve kişisel gelişim açısından katkıları görmezden gelinemez. Sosyal hayatınızı belki de güçlendirir (bazılarında içe kapanıklık oluştursa da) ancak kazançlarınız daha çok olacaktır.

Kitap bir başka dünya…

Bu arada eklemek lazım; internet üzerinden kitap almak isteyenler olabilir hatta bu yazımızda internetten kitap almalarını önerdik ama öyle her kitabı almanız doğru olmaz. Bu yüzden en güvenilir kitap siteleri hangisiyse onlar arasından en uygun fiyatı veren siteyi tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. İnternetten alışverişi güvenli bir şekilde yapın ki kitap okumanız kötüye dönüşmesin.

Şimdiden hepinize ayrı ayrı iyi okumalar diyorum!

Hakan KARA

Written by

Sanal alemde ufak bir hazine…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade