from The New Yorker by Emiliano Ponzi

Pestisitlerin (istenmeyen böcek, ot vb. karşı mücadalede kullanılan maddeler) çok sayıda kişide çok yakın maruziyete sebep olmaları onları önemli bir halk sağlığı sorunu yapmaktadır.

MHRS Koordinatörlüğü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne (İSM) görevlendirilme sebebim ve ilk görevim Merkezi Hekim Randevu Sistemi hakkında bir durum tespiti raporu hazırlamaktı. Çünkü randevu sisteminde iyileştirilmesi gereken bazı alanlar görülmüş ve bu konuda adımlar atılmak istenmekteydi. Bu çalışma ve takip edecek çalışmaları yürütmesi için İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü bünyesinde MHRS Koordinatörlüğünü…

Yaptıklarım ve Yapamadıklarımla

(İlçe Sağlık Müdürlüğü)

Tıp fakültesindeki lisans eğitimi sırasında “halk sağlığı”nın uygulama alanı olan Toplum Sağlığı Merkezlerinde gerçekten ne iş yapıldığını, bu işlerin amaç ve kapsamını çok da iyi kavrayamamıştık. Daha önemlisi, bu yüzden neler yapılabileceğini de hayal edemiyorduk. Çeşitli fakültelerden alt dönemlerdeki kardeşlerimizle konuştuğumda durumun farklı olmadığını görüyorum.

Mezuniyeti takiben devlet hizmet yükümlüsü…

Avantaj ve Dezavantajlarıyla

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesinde hastalara Whatsapp üzerinden randevu verilmesine yönelik sıradışı bir uygulama başlatıldı:

Peki bunun ne gibi avantajları ve dezavantajları olabilir?

Avantajlar

  • Kısa vadede bir hizmet için halihazırda çok sayıda insanı kapsayan bir platformu kullanmak, yeni bir platform kurup kullancı toplamaktan daha iyi bir katılım sağlamaktadır.
  • Whatsapp, kolay ve vatandaşlarca…

Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve NASA işbirliğinde yürütülen araştırma kapsamında uluslararası uzay istasyonuna MRSA (metisilin antibiyotiğine direnç geliştirmiş tehlikeli bir bakteri) gönderildi. Araştırmanın amacı yerçekimsiz ortamın MRSA’nın gen aktivitesi ve mutasyonları üzerine etkisini incelemek. Peki niye?

ÖZET: Bakteriler hızla her birine direnç geliştirdiği için insanoğlunun elindeki antibiyotik çeşitleri tükenmek üzere…

“Sahip olduğum neyim var” diye sorup, kendimizi şöyle bir silkelediğimiz -belki hafif de hüzünlü- vakitlerde hepimiz fark etmişizdir elde kalan yegane ve asıl şeyin zaman olduğunu. Bilim zamanla mukayyeddir, hukuk zamanla, idrâk ve tahayyül… Çünkü kütlemize zaman giydirilip gönderilmişiz; ser-maye, ilk-mal olarak. Güne başlarız, bir şeyler yapmayı ve yapmamayı irade…

“Sahip olduğum neyim var” diye sorup, kendimizi şöyle bir silkelediğimiz -belki hafif de hüzünlü- vakitlerde hepimiz fark etmişizdir elde kalan yegane ve asıl şeyin zaman olduğunu. Bilim zamanla mukayyeddir, hukuk zamanla, idrâk ve tahayyül… Çünkü kütlemize zaman giydirilip gönderilmişiz; ser-maye, ilk-mal olarak. Güne başlarız, bir şeyler yapmayı ve yapmamayı irade…

Bilim ve teknolojinin mayasında göçmenlik vardır. Ne zaman ki bir biliminsanı zora koşulmuş ilk fırsatta uçup o diyarı terk etmiş. Ne zaman ki işlerine daha elverişli bir ortam sunulmuş gidip oraya konmuş. Bu tarihin her döneminde böyle olmuştur.

Geçtiğimiz gün ABD başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkeden gelen herkese koyduğu ülkeye…

Fantastic Mr. Fox / Wes Anderson (2009)

-Ben kimim Kylie? Neden bir tilki? Neden bir at, tazı yada kartal değil? Bunu varoluşçu açıdan soruyorum, anlarsın ya…

-Neden bahsediyorsun bilmiyorum ama kulağa yasa dışı bir şey gibi geliyor.

Görüntülemek için SHOW EMBED butonuna tıklayın

Sen kimsin? Lütfi Arslan’ın sorduğu gibi “bu dünyada bunca insanın arasında +1 olarak neden yaratıldın?” Neden bu okulu okuyorsun yada bu mesleği yapıyorsun? Seni Yaratanın senden muradı ne?

Çevremizdekiler bu soruyu ve bunun peşine düşmemizi anlamsız, hatta yanlış görse de bu peşine düşülmeye değer asıl sorudur. Herhangi biri değilsin, yeterince insan vardı ama sen de yaratıldın. O halde herkes gibi davranmanı bekleyenlere aldırma. Hakkındaki muradın peşine düş.

Hüseyin Küçükali

Hastalıkları önlemenin ve sağlığı teşvik etmenin yenilikçi yollarını araştırıyorum. @iuctf @medipolunv @hsozluk @hizmetkariyer @yesil_ai

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store