şahsıma yapılan ithama cevaptır

04.08.2016 Perşembe günü Yeniasır Gazetesinde, gazeteci Yunus Karakaya’nın şahsıma ve mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik ithamına cevaptır :

Şahsi Facebook hesabımdan yaptığım paylaşımın , insanların dini inançlarını ve dini tercihlerini aşağılamak amaçlı yapıldığını ima eden 04.08.2016 tarihli Yeni Asır Gazetesi’de yayımlanan köşe yazısı, şahsıma yönelik eleştirel içeriği bağlamında gerçeği yansıtmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemde iyice belirginleşen politik bir odağın yanında konumlanma, tüm Türkiye’deki Müslümanların değil, belirli bir zümrenin kurumu olma refleksine yönelik olarak yaptığım, ironi ve eleştiri içeren paylaşımımdan, ‘İnsanların dini tercihlerini aşağıladığım ve inançlı insanlarla dalga geçtiğim’ sonucunu çıkarabilmek, en kibar tabiriyle bile ancak bir saygısızlık ve maksadını aşma olarak tanımlanabilir.

İnsanların dini tercih ve eğilimleri, kişilerin kendilerini ve özel hayatlarını ilgilendirilen, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Laiklik ilkesi çerçevesinde teminat altına aldığı ‘Din ve Vicdan Özgürlüğü’ ilkesi kapsamında değerlendirilebilecek ve kişisel özgürlük bağlamında ele alınabilecek bir kavramdır. Dolayısıyla ne şahsımın ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne de Türkiye Cumhuriyeti’ndeki herhangi başka bir vatandaşın ‘Aşağılayıp,dalga geçebileceği’ bir kavram değildir.

Bununla birlikte, güncel siyasi eğilimler nedeniyle 79 milyonun vergileriyle beslenen ama sadece belirli bir zümrenin dini ve ideolojik sembolü gibi hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı ve yozlaşmış yönetim biçimini eleştirmek de, fikir özgürlüğü ve beyan hakkı bağlamında en doğal hakkımdır.

Gazeteci Karakaya’nın şahsıma ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bu ithamını ve tabiri caizse toplum karşısında hedef gösterme eylemini kabul etmiyor, şahsıma yönelik sosyal medya paylaşımının medyada yer alması nedeniyle desteklerini belirten takipçilerime teşekkür ediyorum.

Bir kurumun çürümüşlüğüne ve halkın tüm kesimlerine eşit yaklaşmamasına yönelik ironik bir paylaşımı şahsileştirip, ‘Müslümanlara yönelik bir aşağılama-dalga geçme’ olarak lanse eden Sayın Karakaya ve Yeni Asır Gazetesi’nin tutumunun ne kadar objektif ve samimi olduğunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

Son olarak, eğer Sayın Karakaya İslam’a ve Müslümanlara yönelik saygısızlık ve aşağılamalarla nitelikli bir yüzleşme gerçekleştirmek istiyorsa işe iktidar paritisinde yıllarca bakan mertebesinde görev yapmış olan ‘Hakara-Makara’cılarla başlayabilir…

Kamuoyuna Saygı İle Duyuruyorum…

Hüseyin MUMCUOĞLU

Like what you read? Give Hüseyin Mumcuoğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.