Ghế tập tạ đa năng năm 2017

Dưới đây là các mẫu ghế tập tạ đa năng năm 2017 chính hãng tại Hà Nội. Mẫu sản phẩm được trưng bày tại siêu thị thể thao kim thành:

Địa chỉ tại TP Hà Nội

84 Nguyễn Ngọc Nại — Khương Mai — Thanh Xuân — Hà Nội

ĐỊA CHỈ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

441 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình

ĐỊA CHỈ TẠI HÀ NAM

Số 68, Ngõ 170, Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam.
Điện thoại: 043.566.8647

Ghế tập tạ đứng 1 chiều Royal 200

8.500.000 đ

giá Km 8.000.000 đ

-6%

Ghế tập tạ đa năng GM 6920

60.000.000 đ

52.000.000 đ

-13%

Ghế tập tạ đa năng 7201A

14.300.000 đ

13.600.000 đ

-5%

Ghế tập tạ nằm đa năng Life-7208

8.300.000 đ

6.950.000 đ

-16%

Ghế tập tạ đứng 8 chức năng 1 chiều LIFE 2005

10.750.000 đ

8.950.000 đ

-17%

Ghế tập tạ đa năng 610250

17.000.000 đ

16.500.000 đ

-3%

Đai bụng tập thể hình loại 1

400.000 đ

Đai bụng tập thể hình cao cấp

650.000 đ

Ghế tập tạ đa năng K3001B1

7.800.000 đ

7.450.000 đ

-4%

Ghế tập tạ đa năng GM 8130

13.900.000 đ

12.500.000 đ

-10%

Ghế tập tạ đa năng GM 6550

17.300.000 đ

15.950.000 đ

-8%

Ghế tập tạ đa năng KFHG 22

7.500.000 đ

7.100.000 đ

-5%

Ghế tập tạ đa năng KFHG 18

7.550.000 đ

7.250.000 đ

-4%

Ghế tạ đa năng K3001C

12.130.000 đ

11.500.000 đ

-5%

Ghế tập tạ đa năng K3001F

8.700.000 đ

8.100.000 đ

-7%

Ghế tập tạ Multy Ben 601521

3.700.000 đ

3.500.000 đ

-5%

Ghế tập tạ đa năng Ben 601502

5.000.000 đ

4.800.000 đ

-4%

Ghế đẩy tạ đa năng Xuki có ép

1.200.000 đ

Đòn tạ đặc

285.000 đ

265.000 đ

-7%

Ghế băng đẩy tạ

500.000 đ

450.000 đ

-10%

Ghế đẩy tạ đơn Ben 601401

1.950.000 đ

1.850.000 đ

-5%

Giá để tạ

1.850.000 đ

1.600.000 đ

-14%

Ghế tập tạ đa năng Royal 202

8.715.000 đ

8.300.000 đ

-5%

Ghế tập tạ đa năng DL 2648

40.500.000 đ

40.200.000 đ

-1%

Địa chỉ mua tại : 84 Nguyễn Ngọc Nại — KHương Mai — Thanh Xuân — Hà Nội

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.