Hoàng Hằng hasn't written any stories yet.

Hoàng Hằng

Hằng hiện là copywriter với hơn 4 năm trong lĩnh vực. Hằng từ viết ở các lĩnh vực như: bất động sản, thời trang, hàng tiêu dùng, điện ảnh,…